Hyvä isännöintitapa

Olemme sitoutuneet Hyvään isännöintitapaan. Hyvä isännöintitapa – isännöinnin eettiset ohjeet korostavat avoimuutta ja luovat perustan hyvälle yhteistyölle.

Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöintiyritys

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • toimii tasapuolisesti
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin
 • saamiaan tietoja
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.

Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi. Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat hyväksyneet nämä eettiset ohjeet koko isännöintialan noudatettaviksi.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n sivuille

Suomen Kiinteistöliiton sivuille

Isännöintiliiton sivuille

Kiinnostuitko palveluistamme?

Rehellisyys ja avoimuus ovat meille tärkeitä arvoja taloyhtiösi hoitamisessa. Tehtävämme on hoitaa työmme niin, että saat nauttia taloyhtiöelämän parhaista puolista. Pidämme yhdessä hyvää huolta taloyhtiöstäsi ja sen kunnosta, jotta omaisuutesi arvo nousee.