Etusivu » Asuminen » Remontit » Remonttiohje

Remonttiohje

Muutostöitä suunniteltaessa on syytä selvittää, mitä ilmoituksia tai lupia työ vaatii. Pieniksikin mielletyt toimenpiteet voivat vaikuttaa taloyhtiön muiden huoneistojen olosuhteisiin. Tarkempi remonttisuunnitelma ja huolellisesti laadittu ilmoitus muutostöistä nopeuttavat aina luvan käsittelyä.

Ennen remonttia

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Lain avulla varmistetaan kiinteistön asianmukainen hoito, vältetään tarpeettomat kiistatilanteet ja määritellään täsmällisemmin vahingonkorvausvelvollisuus.

Suosittelemme perehtymään tarkoin ilmoituksen tekemiseen ja konsultoimaan tarvittaessa rakennusalan ammattilaista. Prosessi kannattaa aloittaa tarpeeksi ajoissa, näin taloyhtiöllä ja joissain tapauksissa naapureilla on riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin ja saada tarvittavat lisäselvitykset. Työn aikana osakas huolehtii, että luvan ehtoja noudatetaan ja mahdolliset tarkastukset tehdään.

Remonttisuunnitelmat

Hyvin laadittu ilmoitus ja tarkempi suunnitelma muutostöistä nopeuttavat käsittelyä. Suuremmissa hankkeissa on käytettävä päteviä suunnittelijoita. Osakkaan on huolehdittava, että korjaustyötä tekevät urakoitsijat ovat ammattitaitoisia ja heillä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Suosittelemme laatimaan aina kirjallisen sopimuksen urakoitsijan kanssa. LVIS-töitä saa suorittaa ainoastaan pätevöityneet urakoitsijat. Vähäisemmissä töissä suunnitelmat voi laatia esimerkiksi töiden tekijä.

Muutostöiden suunnittelu ja valvonta

Osakkaalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta ja työn etenemisestä, ja työt tulee suorittaa voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan vastuulla on myös yleisten tilojen siisteys, riittävä suojaus sekä näihin liittyvät kustannukset. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaan muutostöitä tai pyytää muutostöistä asiantuntijan lausunto. Lisäksi yhtiöllä on oikeus laskuttaa valvonnasta aiheutuvat kulut.

Oivalluksia&Oppaita

Hei asukas tai hallituslainen! Tilaa parhaat vinkit sujuvaan taloyhtiöelämään suoraan sähköpostiisi.

Oivalluksia&Oppaita

Tietosuojaselosteen päivitys 

Päivitämme tietosuojakäytännön vastaamaan alla lueteltuja muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 11.6.2024.  Nämä muutokset ovat:  Päivitetty tietosuojaseloste on luettavissa täällä:   Tietosuojaseloste – Oiva Isännöinti  Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä muutoksista . Uusi tietosuojaseloste tulee voimaan välittömästi ja koskee kaikkia taloyhtiöitä, joiden henkilötietoja Oiva Isännöinti käsittelee. Tämä ilmoitus ei vaadi toimenpiteitä asiakkailtamme.   Lisätietoja  Jos teillä on […]

Aarre Isännöinti Oy on jatkossa osa Oivaa – toiminta jatkuu ennallaan

Aarre Isännöinti Oy on liittynyt osaksi Oiva isännöintiä. Oivan tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja kasvattaa toimintaansa rakentamalla valtakunnallista huippuammattilaisten verkostoa. Aarre Isännöinnin Timo Metsälä, Jaakko Havia ja koko muu henkilökunta on innoissaan mahdollisuudesta liittyä osaksi Oiva Isännöinnin huippuammattilaisten joukkoa. – Asiakastyöhömme muutoksella ei ole vaikutusta. Jatkamme toimintaamme itsenäisenä yhtiönä omalla nimellämme ja brändillämme, eikä […]

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.