Etusivu » Asuminen » Remontit » Remonttiohje

Remonttiohje

Muutostöitä suunniteltaessa on syytä selvittää, mitä ilmoituksia tai lupia työ vaatii. Pieniksikin mielletyt toimenpiteet voivat vaikuttaa taloyhtiön muiden huoneistojen olosuhteisiin. Tarkempi remonttisuunnitelma ja huolellisesti laadittu ilmoitus muutostöistä nopeuttavat aina luvan käsittelyä.

Ennen remonttia

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Lain avulla varmistetaan kiinteistön asianmukainen hoito, vältetään tarpeettomat kiistatilanteet ja määritellään täsmällisemmin vahingonkorvausvelvollisuus.

Suosittelemme perehtymään tarkoin ilmoituksen tekemiseen ja konsultoimaan tarvittaessa rakennusalan ammattilaista. Prosessi kannattaa aloittaa tarpeeksi ajoissa, näin taloyhtiöllä ja joissain tapauksissa naapureilla on riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin ja saada tarvittavat lisäselvitykset. Työn aikana osakas huolehtii, että luvan ehtoja noudatetaan ja mahdolliset tarkastukset tehdään.

Remonttisuunnitelmat

Hyvin laadittu ilmoitus ja tarkempi suunnitelma muutostöistä nopeuttavat käsittelyä. Suuremmissa hankkeissa on käytettävä päteviä suunnittelijoita. Osakkaan on huolehdittava, että korjaustyötä tekevät urakoitsijat ovat ammattitaitoisia ja heillä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Suosittelemme laatimaan aina kirjallisen sopimuksen urakoitsijan kanssa. LVIS-töitä saa suorittaa ainoastaan pätevöityneet urakoitsijat. Vähäisemmissä töissä suunnitelmat voi laatia esimerkiksi töiden tekijä.

Muutostöiden suunnittelu ja valvonta

Osakkaalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta ja työn etenemisestä, ja työt tulee suorittaa voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan vastuulla on myös yleisten tilojen siisteys, riittävä suojaus sekä näihin liittyvät kustannukset. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaan muutostöitä tai pyytää muutostöistä asiantuntijan lausunto. Lisäksi yhtiöllä on oikeus laskuttaa valvonnasta aiheutuvat kulut.

Oivalluksia&Oppaita

Hei asukas tai hallituslainen! Tilaa parhaat vinkit sujuvaan taloyhtiöelämään suoraan sähköpostiisi.

Oivalluksia&Oppaita

Nyt on toimittava nopeasti – ARA:n tuet supistumassa merkittävästi 

Energiahankkeisiin valtion tukea haluavien taloyhtiöiden on nyt syytä olla ripeitä. Hallituksen ajamista säästötoimenpiteistä johtuen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tukimuotoja ollaan karsimassa merkittävästi. Esimerkiksi energia- ja kaukolämpöavustuksia ei enää ensi vuonna myönnetä. Sama koskee sähköautojen latauspaikka-avustuksia, joita on tälle vuodelle haettu jo enemmän kuin määrärahoja on käytettävissä.

Hissi- ja esteettömyysavustuksia, iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjausavustuksia sekä kuntotutkimuksen ja perusparannuksen suunnitteluavustuksia myönnetään jatkossakin, mutta ensi vuoden talousarvioon varattu summa on vain 9,5 miljoonaa euroa.

Jussi Niemelä ottaa vetovastuun Oivassa

Oiva Isännöinnin uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.10.2023 Jussi Niemelä.

Viimeiset reilut kaksi vuotta hän on ollut DEN Group Oy:n toimitusjohtaja. Aiemmin Niemelä on työskennellyt muun muassa Delete- ja Kotikatu-konsernien toimitusjohtajana. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus pääomasijoittajaomisteisten yhtiöiden kasvattamisesta ja johtamisesta.

Isännöitsijän vaihdon ei pidä rasittaa hallitusta

Isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tärkein yksittäinen tehtävä. Hyvä isännöinti pitää huolen, että taloyhtiöelämä luistaa ja kiinteistöjen arvo kukoistaa. Huonoa isännöintiä ei tarvitse sietää, vaan kannattaa etsiä uusi kumppani.