Etusivu » Asuminen » Remontit » Remonttiohje

Remonttiohje

Muutostöitä suunniteltaessa on syytä selvittää, mitä ilmoituksia tai lupia työ vaatii. Pieniksikin mielletyt toimenpiteet voivat vaikuttaa taloyhtiön muiden huoneistojen olosuhteisiin. Tarkempi remonttisuunnitelma ja huolellisesti laadittu ilmoitus muutostöistä nopeuttavat aina luvan käsittelyä.

Ennen remonttia

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Lain avulla varmistetaan kiinteistön asianmukainen hoito, vältetään tarpeettomat kiistatilanteet ja määritellään täsmällisemmin vahingonkorvausvelvollisuus.

Suosittelemme perehtymään tarkoin ilmoituksen tekemiseen ja konsultoimaan tarvittaessa rakennusalan ammattilaista. Prosessi kannattaa aloittaa tarpeeksi ajoissa, näin taloyhtiöllä ja joissain tapauksissa naapureilla on riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin ja saada tarvittavat lisäselvitykset. Työn aikana osakas huolehtii, että luvan ehtoja noudatetaan ja mahdolliset tarkastukset tehdään.

Remonttisuunnitelmat

Hyvin laadittu ilmoitus ja tarkempi suunnitelma muutostöistä nopeuttavat käsittelyä. Suuremmissa hankkeissa on käytettävä päteviä suunnittelijoita. Osakkaan on huolehdittava, että korjaustyötä tekevät urakoitsijat ovat ammattitaitoisia ja heillä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Suosittelemme laatimaan aina kirjallisen sopimuksen urakoitsijan kanssa. LVIS-töitä saa suorittaa ainoastaan pätevöityneet urakoitsijat. Vähäisemmissä töissä suunnitelmat voi laatia esimerkiksi töiden tekijä.

Muutostöiden suunnittelu ja valvonta

Osakkaalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta ja työn etenemisestä, ja työt tulee suorittaa voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan vastuulla on myös yleisten tilojen siisteys, riittävä suojaus sekä näihin liittyvät kustannukset. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaan muutostöitä tai pyytää muutostöistä asiantuntijan lausunto. Lisäksi yhtiöllä on oikeus laskuttaa valvonnasta aiheutuvat kulut.

Oivalluksia&Oppaita

Hei asukas tai hallituslainen! Tilaa parhaat vinkit sujuvaan taloyhtiöelämään suoraan sähköpostiisi.

Oivalluksia&Oppaita

Isännöinnille tulee rahanpesulain myötä uusia velvollisuuksia 

Jatkossa isännöinnin on tunnettava asiakkaansa ja seurattava pakotelistauksia. Asiakkaillemme muutos näkyy lähinnä vuosittain hallituksen jäsenille lähetettävinä tuntemiskyselyinä, joissa selvitetään, onko joku hallituksen jäsenistä poliittisesti vaikutusvaltainen. 

Oiva nyt myös turkulaisten saataville!

Oiva Isännöinti on ostanut turkulaisen Isännöintimestarit Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2009 perustettu toimisto on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Turun talousalueen taloyhtiölle. Turkuun laajentuminen kasvattaa Oivan toimistopaikkakuntien määrän jo 17:ään. Kaupan myötä Oivan toimistokartan pisteisiin lisätään uusi merkintä Turun kohdalle. Muut toimistopaikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Mäntsälä, Porvoo, Tampere, Nokia, Lahti, Pori, Rauma, Eura, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, […]

Vastikemaksuja seurattava nyt aktiivisesti

Taloyhtiöissä menot katetaan pääosin osakkailta perittävien vastikkeiden avulla. Vastikkeen maksaminen on yksi osakkaan tärkeimmistä lakisääteisistä velvollisuuksista.

Taloustilanteen kiristyessä ja korkojen noustessa myös maksuhäiriöt yleensä yleistyvät. Hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on seurata tarkasti, että osakkaat huolehtivat tästä velvollisuudestaan. Mahdollisiin maksuhäiriöihin on puututtava tehokkaasti. Se edellyttää aktiivista vastikeseurantaa.