Remonttiohje

Muutostöitä suunniteltaessa on syytä selvittää, mitä ilmoituksia tai lupia työ vaatii. Pieniksikin mielletyt toimenpiteet voivat vaikuttaa taloyhtiön muiden huoneistojen olosuhteisiin. Tarkempi remonttisuunnitelma ja huolellisesti laadittu ilmoitus muutostöistä nopeuttavat aina luvan käsittelyä.
Ennen remonttia

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Lain avulla varmistetaan kiinteistön asianmukainen hoito, vältetään tarpeettomat kiistatilanteet ja määritellään täsmällisemmin vahingonkorvausvelvollisuus.

Suosittelemme perehtymään tarkoin ilmoituksen tekemiseen ja konsultoimaan tarvittaessa rakennusalan ammattilaista. Prosessi kannattaa aloittaa tarpeeksi ajoissa, näin taloyhtiöllä ja joissain tapauksissa naapureilla on riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin ja saada tarvittavat lisäselvitykset. Työn aikana osakas huolehtii, että luvan ehtoja noudatetaan ja mahdolliset tarkastukset tehdään.

Muutostyöilmoitus ja remontointiluvat

Osakkeenomistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on tehtävä huoneistojen kunnossapito- ja muutostöistä aina kirjallinen ilmoitus isännöitsijätoimistoon. Työt saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on antanut muutostöille kirjallisen luvan. Jos muutostyö vaatii viranomaisluvan, tarkemmat tiedot asiasta antaa rakennusvalvontaviranomainen. Viranomaisluvan kustannuksista vastaa aina osakas. Varaudu luvan vaatimissa muutostöissä pidempään käsittelyaikaan. Isännöitsijätodistukseen kirjattavien muutostöiden hallinnoinnista taloyhtiö laskuttaa 80 euroa käsittelymaksua. Tämä sisältää muutostyöilmoituksen käsittelyn ja hyväksyttämisen.

 

Remonttisuunnitelmat

Hyvin laadittu ilmoitus ja tarkempi suunnitelma muutostöistä nopeuttavat käsittelyä. Suuremmissa hankkeissa on käytettävä päteviä suunnittelijoita. Osakkaan on huolehdittava, että korjaustyötä tekevät urakoitsijat ovat ammattitaitoisia ja heillä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Suosittelemme laatimaan aina kirjallisen sopimuksen urakoitsijan kanssa. LVIS-töitä saa suorittaa ainoastaan pätevöityneet urakoitsijat. Vähäisemmissä töissä suunnitelmat voi laatia esimerkiksi töiden tekijä.

 

 

Muutostöiden suorittaminen ja valvonta

Osakkaalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta ja työn etenemisestä, ja työt tulee suorittaa voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan vastuulla on myös yleisten tilojen siisteys, riittävä suojaus sekä näihin liittyvät kustannukset. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaan muutostöitä tai pyytää muutostöistä asiantuntijan lausunto. Lisäksi yhtiöllä on oikeus laskuttaa valvonnasta aiheutuvat kulut.