Etusivu » Oiva Isännöinnin kesäkisan säännöt 2024

Oiva Isännöinnin kesäkisan säännöt 2024

1. Järjestäjä

Oiva Isännöinti Oy
Y-tunnus: 2430066-5
Atomitie 2, 00370 Helsinki

Yhteyshenkilö:
susanna.suomi@oi.fi

Myöhemmin ”Järjestäjä”.

2. Osallistumisoikeus ja osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, pois lukien Järjestäjän tai sen yhteistyökumppaneiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien suunnitteluun tai toteutukseen. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan tai on muuten toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

Arvontaan voi osallistua aikavälillä 20.6.–15.7.2024 Oiva Isännöinnin sosiaalisen median sivuilla (Facebook, Instagram) olevissa julkaisuissa. Voittajaan otetaan myös yhteyttä edellä mainittujen kanavien kautta. 

3. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortti päivittäistavara­liikkeeseen, arvo 300 € (sis. arvonlisäveron 24 %).

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Palkinto toimitetaan arvonnan voittajalle Järjestäjän toimesta voittajan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Voittaja vastaa itse siitä, että hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeat. Arvonnan Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

Jos voittajaa ei tavoiteta osallistumisen yhteydessä saatujen yhteystietojen avulla 15.8.2024 mennessä, voidaan palkinto arpoa uudelleen.

4. Henkilötiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Järjestäjän tietosuojaselosteesta täältä.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa lakisääteiseen arpajaisveroon liittyvistä velvollisuuksista näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvon mukaisesti. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

6. Instagramin ja Facebookin vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän, ei Instagramin tai Facebookin käyttöön.

7. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.