6 vinkkiä yhtiökokouksiin valmistautuville hallituksille

Taloyhtiöissä valmistaudutaan kevään yhtiökokouksiin poikkeuksellisten haasteiden edessä. Kustannusten nousu, inflaatio, korkopaineet ja epävarmuus tulevasta aiheuttavat ylimääräisiä pohdintoja valmisteluja tekeville hallituksille. Oivan asiantuntijat kirjasivat hallitusten avuksi 6 kohdan listan asioista, jotka ovat ajankohtaisia taloyhtiöiden vuoden 2023 arjessa.

Osakeluetteloiden siirto alkanee kesän jälkeen

Taloyhtiön osakeluettelot on siirrettävä uuteen huoneistotietojärjestelmään tämän vuoden aikana. Oivan isännöimissä yhtiöissä Oivan tiimi hoitaa siirron, jos näin on taloyhtiön kanssa sovittu. Jos siirrosta ei vielä ole sovittu, hallituksen tulee tehdä asiasta päätös. Muussa tapauksessa siirrosta vastaa hallitus.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Oivalla olisi valmius osakeluettelotietojen siirtoon kesän jälkeen.

Lämmitys on taloyhtiön suurin menoerä

Kuluvan vuoden talousmenojen arviointi on yksi tärkeimmistä asioista yhtiökokoukseen valmistauduttaessa. Lämmitys on taloyhtiön menoeristä suurin ja vaikuttaa siten kaikkein eniten yhtiön kokonaiskuluihin. Sähkön hinta elää ja sähköyhtiöiden tarjoukset niin ikään. Taloyhtiön oman kiinteistösähkösopimuksen tilanne kannattaa tutkia tarkkaan. Sähköllä lämmittäville asunto-osakeyhtiöille on mahdollisesti luvassa myös sähköhyvitystä.

Taloyhtiölainojen viitekorkona on useimmiten 12 kuukauden euribor, joka on noussut viimeisen vuoden aikana huimasti. Nyt huidellaan jo 3,5 prosentin tuntumassa. Koronnousu vaikuttaa olemassa olevien lainakulujen ohella myös suunniteltujen korjaushankkeiden investointilaskelmiin.

Korjausmenoja budjetoidessa on huomioitava myös 3G-verkon toiminnan päättyminen vuoden lopussa. Osa taloyhtiön taloteknisistä järjestelmistä voi vielä hyödyntää vanhenevaa 3G-tekniikkaa ja vaatii sen vuoksi päivitystä tämän vuoden kuluessa.

Useita lakimuutoksia valmisteilla ja tulossa voimaan 2023

Vuonna 2023 tulee voimaan useita taloyhtiöitä koskevia lakimuutoksia. Esimerkiksi pienille, vähintään viiden huoneiston taloyhtiöille tulee kartongin, metallin, lasin ja muovin erilliskeräysvelvollisuus viimeistään 1.7.2023. Tilanne vaihtelee kunnittain.

Eduskunnan viimeisten viikkojen aikana vireillä on myös uusia lakiesityksiä, jotka yritetään saada hyväksytyksi ennen huhtikuun vaaleja. Asunto-osakeyhtiölakiin hyväksyttiin muutos, joka antaa osakkaalle mahdollisuuden toteuttaa osakehuoneistonsa ulkopuolella yhtiön yhteisissä tiloissa sellaisia esteettömyyttä parantavia muutoksia, joiden kustannuksista hän itse vastaa tai jotka katetaan julkisella tuella. Tavoitteena on edistää ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten asumista kotona. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023.

Yhtiökokoukset mahdollista järjestää myös etänä tai hybridinä

Yhtiökokousten järjestämisessä on luovuttu kiinteän kokouspaikan velvoitteesta. Myös etä- ja hybridikokoukset ovat nyt mahdollisia. Puhtaan etäkokouksen järjestäminen tosin edellyttää, että yhtiöjärjestyksessä on etäkokouksen mahdollistava maininta.

Energiatodistusten vanheneminen ajankohtaista tuhansissa yhtiöissä

Nykyinen energiatodistuksia koskeva laki tuli voimaan 1.6.2013. Lain mukainen energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, joten ensimmäisten nykylain mukaisten todistusten määräaika on täyttymässä tänä kesänä.

Energiahankkeisiin ryhdyttävä ajoissa – avustusta nyt hyvin tarjolla

Taloyhtiöiden energiahankkeisiin on nyt hyvin tarjolla valtion tukea. Suinpäin hankkeisiin ei kuitenkaan kannata ryhtyä. Liikkeelle on paras lähteä nykytilanteen kartoittamisesta ja investoinnin tavoitteiden määrittelystä. Jo alkuvaiheessa kannattaa silti tutustua ARAn eri avustusvaihtoehtoihin, jotta ne tulevat huomioiduksi suunnittelussa.

Kattavammin näistä teemoista voit lukea asiakastiedotteestamme, jonka voit ladata itsellesi TÄSTÄ.

Oivalluksia&Oppaita

Hei asukas tai hallituslainen! Tilaa parhaat vinkit sujuvaan taloyhtiöelämään suoraan sähköpostiisi.

Tekninen isännöitsijä on taloyhtiön puolia pitävä rakennustekniikan ekspertti

Isännöintitoimistossa työskentelevä tekninen isännöitsijä on remonttikoordinaattori ja tietotuki, ”taloyhtiön tekninen selkäranka”, joka palvelee taloyhtiöitä isännöitsijän rinnalla. Mitä kaikkea tällaisen asiantuntijan työpöydälle käytännössä kuuluukaan? Ja mikä on tekemisen merkitys taloyhtiöille ja sen ihmisille? Teknisen isännöitsijän työnkuvasta ja tämän työpanoksen moninaisesta merkityksestä kertoo Arto Liiten, joka työskentelee kyseisessä roolissa Satakunnan alueen Oiva Isännöinnissä. Liitenin mukaan tekninen isännöitsijä on […]

Taloyhtiöiden osakeluettelot viety huoneistotietojärjestelmään – käsittelypalvelun ruuhka voi vaikuttaa kevään yhtiökokouksiin

Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmän ruuhkautuminen saattaa vaikuttaa etenkin uusien osakkaiden arkeen: omistaja saa viralliset osakkaan oikeudet vasta, kun asuntokaupan jälkeinen omistusmuutos on rekisteröity ja tieto siitä on välitetty myös Oivalle. Uusien omistusten käsittely Maanmittauslaitoksella saattaa tällä hetkellä kestää harmillisen pitkään, eli jopa 5-6 kuukautta ja osakekirjojen sähköistyksissä peräti kahdeksan kuukautta. Oivan isännöimien taloyhtiöiden osakeluettelot on siirretty Maanmittauslaitoksen […]

Isännöinnille tulee rahanpesulain myötä uusia velvollisuuksia 

Jatkossa isännöinnin on tunnettava asiakkaansa ja seurattava pakotelistauksia. Asiakkaillemme muutos näkyy lähinnä vuosittain hallituksen jäsenille lähetettävinä tuntemiskyselyinä, joissa selvitetään, onko joku hallituksen jäsenistä poliittisesti vaikutusvaltainen. 

Oiva nyt myös turkulaisten saataville!

Oiva Isännöinti on ostanut turkulaisen Isännöintimestarit Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2009 perustettu toimisto on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Turun talousalueen taloyhtiölle. Turkuun laajentuminen kasvattaa Oivan toimistopaikkakuntien määrän jo 17:ään. Kaupan myötä Oivan toimistokartan pisteisiin lisätään uusi merkintä Turun kohdalle. Muut toimistopaikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Mäntsälä, Porvoo, Tampere, Nokia, Lahti, Pori, Rauma, Eura, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, […]