Isännöinnille tulee rahanpesulain myötä uusia velvollisuuksia 

Jatkossa isännöinnin on tunnettava asiakkaansa ja seurattava pakotelistauksia. Asiakkaillemme muutos näkyy lähinnä vuosittain hallituksen jäsenille lähetettävinä tuntemiskyselyinä, joissa selvitetään, onko joku hallituksen jäsenistä poliittisesti vaikutusvaltainen. 

Laki rahanpesun ja terrorismin estämisestä (444/2017) tuli voimaan jo kesällä 2017 ja sitä on myöhemmin täsmennetty mm. lain soveltamisalan osalta. Rahanpesulakia sovelletaan nyt myös isännöintiyritykseen tai henkilöisännöitsijään kirjanpitopalvelun tarjoajana. Lain keskeisenä tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. 

Rahanpesulain mukaan isännöinnin on tunnistettava asiakkaansa koko asiakassuhteen keston ajan. Ilman asianmukaista todentamista isännöintiyritys ei saa perustaa tai ylläpitää asiakassuhdetta. Lisäksi isännöinnin on verrattava tunnistamiaan hallitusten jäseniä viikoittain viranomaisten julkaisemiin pakote- ja jäädytyslistoihin. 

Henkilöllisyyden todentamisen lisäksi tunnistautumiseen liittyy myös PEP-kirjaus (PEP = Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö). Tämä kysely on lomakkeen yhteydessä taloyhtiön hallitusten jäsenille. PEP-kyselyssä kartoitetaan henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet poliittisesti vaikutusvaltaisissa tehtävissä tai korkea-arvoisessa tärkeässä julkisessa virassa kansainvälisellä, eurooppalaisella tai kansallisella tasolla, sekä myös tällaisten henkilöiden perheenjäseniä tai työtovereita. 

Oiva nyt myös turkulaisten saataville!

Oiva Isännöinti on ostanut turkulaisen Isännöintimestarit Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2009 perustettu toimisto on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Turun talousalueen taloyhtiölle. Turkuun laajentuminen kasvattaa Oivan toimistopaikkakuntien määrän jo 17:ään. Kaupan myötä Oivan toimistokartan pisteisiin lisätään uusi merkintä Turun kohdalle. Muut toimistopaikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Mäntsälä, Porvoo, Tampere, Nokia, Lahti, Pori, Rauma, Eura, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, […]

Vastikemaksuja seurattava nyt aktiivisesti

Taloyhtiöissä menot katetaan pääosin osakkailta perittävien vastikkeiden avulla. Vastikkeen maksaminen on yksi osakkaan tärkeimmistä lakisääteisistä velvollisuuksista.

Taloustilanteen kiristyessä ja korkojen noustessa myös maksuhäiriöt yleensä yleistyvät. Hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on seurata tarkasti, että osakkaat huolehtivat tästä velvollisuudestaan. Mahdollisiin maksuhäiriöihin on puututtava tehokkaasti. Se edellyttää aktiivista vastikeseurantaa.

Hyvä taloyhtiöelämä yhä useamman ulottuville Satakunnassa

Oiva Isännöinti on ostanut OP Koti Länsi-Suomi Oy:n isännöintiliiketoiminnan. Yhtiö on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Porin, Rauman ja Euran alueilla noin 400 taloyhtiölle.
Yrityskaupan myötä yhä useammalla satakuntalaisella on mahdollisuus hoitaa asumiseen liittyvät asiansa kätevästi digitaalisissa palvelukanavissa ja nauttia myös muista taloyhtiöelämää helpottavista arjen palveluista.