Isännöinnille tulee rahanpesulain myötä uusia velvollisuuksia 

Jatkossa isännöinnin on tunnettava asiakkaansa ja seurattava pakotelistauksia. Asiakkaillemme muutos näkyy lähinnä vuosittain hallituksen jäsenille lähetettävinä tuntemiskyselyinä, joissa selvitetään, onko joku hallituksen jäsenistä poliittisesti vaikutusvaltainen. 

Laki rahanpesun ja terrorismin estämisestä (444/2017) tuli voimaan jo kesällä 2017 ja sitä on myöhemmin täsmennetty mm. lain soveltamisalan osalta. Rahanpesulakia sovelletaan nyt myös isännöintiyritykseen tai henkilöisännöitsijään kirjanpitopalvelun tarjoajana. Lain keskeisenä tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. 

Rahanpesulain mukaan isännöinnin on tunnistettava asiakkaansa koko asiakassuhteen keston ajan. Ilman asianmukaista todentamista isännöintiyritys ei saa perustaa tai ylläpitää asiakassuhdetta. Lisäksi isännöinnin on verrattava tunnistamiaan hallitusten jäseniä viikoittain viranomaisten julkaisemiin pakote- ja jäädytyslistoihin. 

Henkilöllisyyden todentamisen lisäksi tunnistautumiseen liittyy myös PEP-kirjaus (PEP = Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö). Tämä kysely on lomakkeen yhteydessä taloyhtiön hallitusten jäsenille. PEP-kyselyssä kartoitetaan henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet poliittisesti vaikutusvaltaisissa tehtävissä tai korkea-arvoisessa tärkeässä julkisessa virassa kansainvälisellä, eurooppalaisella tai kansallisella tasolla, sekä myös tällaisten henkilöiden perheenjäseniä tai työtovereita. 

Talokysely Oiva Isännöinti

Työkalu parempaan asukaskokemukseen: Oiva Isännöinnin Talokysely

Kun tiedetään, mitkä ovat taloyhtiön toiminnan keskeiset kehityskohteet, voi hallitus käyttää ajalliset ja taloudelliset resurssinsa vaikuttavammin ja tehokkaammin. Oiva Isännöinnin Talokysely vastaa tähän tarpeeseen ja se toteutetaan tänä vuonna kaikissa asiakasyhtiöissämme. Kaiken muun lisäksi kyselystä saatava palaute mahdollistaa erinomaisen tietopohjan myös isännöitsijän kanssa tehtävälle yhteistyölle. Tutkittu tieto auttaa tekemään asukkaiden arjesta sujuvampaa, viihtyisämpää ja turvallisempaa […]

Tietosuojaselosteen päivitys 

Päivitämme tietosuojakäytännön vastaamaan alla lueteltuja muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 11.6.2024.  Nämä muutokset ovat:  Päivitetty tietosuojaseloste on luettavissa täällä:   Tietosuojaseloste – Oiva Isännöinti  Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä muutoksista . Uusi tietosuojaseloste tulee voimaan välittömästi ja koskee kaikkia taloyhtiöitä, joiden henkilötietoja Oiva Isännöinti käsittelee. Tämä ilmoitus ei vaadi toimenpiteitä asiakkailtamme.   Lisätietoja  Jos teillä on […]

Aarre Isännöinti Oy on jatkossa osa Oivaa – toiminta jatkuu ennallaan

Aarre Isännöinti Oy on liittynyt osaksi Oiva isännöintiä. Oivan tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja kasvattaa toimintaansa rakentamalla valtakunnallista huippuammattilaisten verkostoa. Aarre Isännöinnin Timo Metsälä, Jaakko Havia ja koko muu henkilökunta on innoissaan mahdollisuudesta liittyä osaksi Oiva Isännöinnin huippuammattilaisten joukkoa. – Asiakastyöhömme muutoksella ei ole vaikutusta. Jatkamme toimintaamme itsenäisenä yhtiönä omalla nimellämme ja brändillämme, eikä […]