Työkalu parempaan asukaskokemukseen: Oiva Isännöinnin Talokysely

Talokysely Oiva Isännöinti

Kun tiedetään, mitkä ovat taloyhtiön toiminnan keskeiset kehityskohteet, voi hallitus käyttää ajalliset ja taloudelliset resurssinsa vaikuttavammin ja tehokkaammin. Oiva Isännöinnin Talokysely vastaa tähän tarpeeseen ja se toteutetaan tänä vuonna kaikissa asiakasyhtiöissämme. Kaiken muun lisäksi kyselystä saatava palaute mahdollistaa erinomaisen tietopohjan myös isännöitsijän kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Tutkittu tieto auttaa tekemään asukkaiden arjesta sujuvampaa, viihtyisämpää ja turvallisempaa

Tutkittu tieto on tuloksellisen petraamisen perusta: kun minkä tahansa asian kehittämisen lähtökohdat tiedetään varmasti, ovat myös lopputulokset parempia. Tämä pätee myös taloyhtiöiden hallitusten työhön ja siihen Oiva Isännöinti kehittää jatkuvasti uusia toimivia ratkaisuja.

Alaa uudistavan isännöintiyhtiön tähtäimessä on tuottaa erinomainen asukaskokemus kaikille taloyhtiön ihmisille. Tänä vuonna asiakasyhtiöissä ympäri Suomen toteutetaan Oiva Isännöinnin Talokysely, jolla kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä mm. taloyhtön nykytilasta, yleisestä ilmapiiristä sekä ostetuista palveluista, kuten siivouksesta, kiinteistöhuollosta ja isännöinnistä.

Talokyselyitä on jo pilotoitu erinomaisin tuloksin Oivan pirkanmaalaisissa asiakasyhtiöissä, jossa vetovastuullisena toimii alueen Oiva Isännöinnin yksikönpäällikkö Tero Vänninmaja.

– Talokyselyn avulla saadaan varmuus siitä, että uuden tai jatkavan hallituksen työpöydällä on oikeat asiat. Kun asioista kysytään ja kehittämisen painopisteet selvitetään osakkailta etukäteen, voidaan välttää tehokkaasti ajatusten yhteentörmäyksiä ja muita mahdollisia ristiriitoja hallituksen työskentelyn myöhemmissä vaiheissa.

– Tutkittuun tietopohjaan nojaava hallitustyö on aina helpompaa, sujuvampaa ja positiivisella tavalla vaikuttavampaa. Talokyselyn avulla saadaan myös isännöitsijän kanssa tehtävälle yhteistyölle selvät sävelet, Vänninmaja listaa.

Kyselyprosessi on taloyhtiölle vaivatonta ja sujuvaa, ja vastaaminen osakkaille helppoa ja nopeaa

– Paikalliset yksikkömme huolehtivat kyselyn toteutuksesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta alusta loppuun asti. Sovimme kyselyn teettämisestä ja sen aikataulusta taloyhtiön hallituksen kanssa. Kyselylinkit toimitetaan vastaajille sähköpostilla ja vastaukset analysoidaan Oiva Isännöinnin toimesta.

Uudessa talokyselyssä hyödynnetään monivalintakysymyksiä ja vapaaehtoisia avoimia kysymyksiä. Pirkanmaalla huhti-toukokuussa 2024 tehdystä Talokyselyjen pilotoinnista saatiin erinomaiset tulokset.

– Kyselyn vastausprosentti ja saatujen avoimien vastausten laatu ylitti odotukset. Tämä kertoo mielestäni sen, että kyselylle on asiakkaittemme keskuudessa tilausta, ja että kysely oli tarpeeksi simppeli, Vänninmaja tiivistää.

– Tavoitteemme oli alusta lähtien tehdä kysely, joka ei edellytä vastaajalta sen suurempaa panostusta tai syvällisempää paneutumista. Kynnys vastaamiseen oli siis saatu asetettua täsmälleen sopivalle tasolle.

Vastauksista suoraan toimintaan – parhaat hyödyt saadaan säännöllisellä työllä

– Käsittelemme saadut vastaukset yhdessä tuumin hallituksen kokouksessa. Päätökset kirjataan kokouspöytäkirjaan ja näin kehitystyö saadaan ripeästi liikkeelle. Vastaustulokset tallennetaan myös Oivan järjestelmään, minkä avulla asioiden kehittymistä voidaan seurata myös pidemmällä aikajänteellä, Vänninmaja kertoo.

– Talokyselystä saadaan irti paras hyöty, kun se tehdään säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain. Me oivalaiset olemme sitoutuneita toiminnan kehittämiseen jatkuvasti. Tiimimme katsoo aina eteenpäin, eli osaamista ja innostusta löytyy takuulla, hän toteaa.

Jos taloyhtiöllä on kiinnostusta myös perusteellisempaan toiminnan kehittämiseen, on Oivalla työkalut valmiina myös siihen.

– Uusi Talokysely on tarkoitettu antamaan tietopohja toiminnan kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa. Jos asioita halutaan kartoittaa perusteellisemmin ja suunnitella toimintaa myös laajemmin ja pidemmällä aikajänteellä, on erillinen Taloyhtiöstrategia siihen tarpeeseen oikea ratkaisu, Vänninmaja summaa.

Haluatko kuulla lisää Oivan Talokyselystä tai sopia kyselyn toteuttamisesta teidän yhtiössä? Katso oman alueesi isännöinnin yhteystiedot tästä tai lähetä meille viesti tästä.

Tietosuojaselosteen päivitys 

Päivitämme tietosuojakäytännön vastaamaan alla lueteltuja muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 11.6.2024.  Nämä muutokset ovat:  Päivitetty tietosuojaseloste on luettavissa täällä:   Tietosuojaseloste – Oiva Isännöinti  Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä muutoksista . Uusi tietosuojaseloste tulee voimaan välittömästi ja koskee kaikkia taloyhtiöitä, joiden henkilötietoja Oiva Isännöinti käsittelee. Tämä ilmoitus ei vaadi toimenpiteitä asiakkailtamme.   Lisätietoja  Jos teillä on […]

Aarre Isännöinti Oy on jatkossa osa Oivaa – toiminta jatkuu ennallaan

Aarre Isännöinti Oy on liittynyt osaksi Oiva isännöintiä. Oivan tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja kasvattaa toimintaansa rakentamalla valtakunnallista huippuammattilaisten verkostoa. Aarre Isännöinnin Timo Metsälä, Jaakko Havia ja koko muu henkilökunta on innoissaan mahdollisuudesta liittyä osaksi Oiva Isännöinnin huippuammattilaisten joukkoa. – Asiakastyöhömme muutoksella ei ole vaikutusta. Jatkamme toimintaamme itsenäisenä yhtiönä omalla nimellämme ja brändillämme, eikä […]

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.