Läpinäkyvä hinnoittelu taklaa yllätykset

Kiinteistöliiton vuoden 2023 isännöintipalkkioita koskeva tutkimus vahvisti, että isännöinnin hinnoittelussa on isojakin eroja. Samassa tutkimuksessa taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat arvioivat, että sopimussisältöjen ja hinnoittelun selkeys on aiemmasta heikentynyt.

Oivan toiminta perustuu kaikilta osin läpinäkyvyyteen, myös hinnoittelussa.

– Taloyhtiöt, niiden tarpeet ja toimintamallit ovat keskenään hyvin erilaisia, joten yhteen kiinteään hintaan pohjautuva malli ei ole se toimivin. Oivalla jokaisen taloyhtiön sopimuksen sisältö räätälöidään asiakasyhtiölle sopivaksi.

– Teemme jokaiseen tarjoukseen tarkan räätälöidyn erittelyn hinnan muodostumisesta. Näin asiakas tietää mistä maksaa, ja taloyhtiön hallitus pystyy ennakoimaan isännöinnin kustannukset. Isännöintipalkkio ja mahdollinen erillislaskutus ovat muiden laskujen tavoin koko ajan taloyhtiön hallituksen nähtävillä. Ei vain kerran vuodessa, vaan läpi vuoden, sanoo Oivan myyntijohtaja Tomi Taanila.

Isännöinnin palvelun ja sen hinnoittelun on kohdattava taloyhtiön toiveet ja tarpeet.

Räätälöinnillä kullekin taloyhtiölle juuri heille sopivat palvelut

Isännöinnin peruspaketin pohjana on lakisääteiset tehtävät eli laajasti taloyhtiön hallinnon ja talouden johtaminen sekä suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon liittyvät kiinteistön ylläpidon palvelut. Oivalla tehtävät on yksilöity isännöinnin tehtäväluettelossa, joka liitetään aina tarjoukseen mukaan.

– Peruspaketin hintaan vaikuttaa muun muassa huoneistolukumäärä ja -neliöt, sijainti, kiinteistöjen ikä, aiemmin tehdyt ja tulossa olevat remontit, autopaikat ja arvonlisäverolliset liiketilat sekä mahdolliset erilaiset yhteisjärjestely- tai muut sopimukset, jotka on huomioitava yhtiön arjessa, Taanila kertoo.

Oivan tarjouksissa on aina mukana selkeä hinnoittelu myös peruspakettia täydentävistä räätälöidyistä palveluista.

– Olemme keränneet siihen kaikki yleisimmät taloyhtiöiden tarvitsemat palvelut, jotta vuosittainen isännöinnin kokonaishinta olisi mahdollisimman tarkasti arvioitavissa etukäteen. Ennen kuin näitä taloyhtiön tarpeista lähteviä palveluita aletaan toteuttaa, ne hyväksytetään hallituksella ja toimenpiteiden kustannusvaikutus käydään selkeästi läpi, Tomi Taanila toteaa.

Tyypillisiä peruspaketin täydennykseksi taloyhtiöille tuotettavia asiantuntijapalveluita ovat esimerkiksi osakkaiden kunnossapito- ja muutostöiden valvonta, erilaisten dokumenttien – kuten taloyhtiöstrategian, kunnossapitotarveselvityksen, huoltokirjan tai energiatodistuksen – laatiminen, laajemmat viestintäpalvelut tai hallinnollisiin muutoksiin liittyvien virallisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Taloyhtiöt tarvitsevat kasvavassa määrin apua myös erilaisissa rakennus- ja energiatekniikan haasteissa. Oivalla teknisen isännöinnin palvelut on mahdollisimman pitkälle paketoitu ja hinnoiteltu etukäteen. Hankintoja tehdessä kustannukset ovat siten ennalta tiedossa.

– Moni isännöintitoimisto on ulkoistanut tekniset palvelunsa. Oivalle on kertynyt paljon osaamista erilaisista hankkeista ja niiden toteuttajista. Silloin kun Oivan tekninen isännöinti on hankkeen toteuttajana raportointi ja dokumentointi tehdään aina samalla tavalla ja se antaa lisää vertailukelpoista tietoa niin taloyhtiölle kuin isännöinnillekin. Hankkeen kokonaiskuluja on helppo vertailla aiempien vastaavien hankkeiden kanssa, Tomi Taanila toteaa.

Vertailu mahdollisimman helpoksi

Peruspaketin ja räätälöityjen palveluiden selkeä avaaminen tekee Oivan tarjouksen vertailukelpoiseksi muiden tarjoajien kanssa, mikäli myös ne toimivat avoimesti.

– Tarjousten vertailu on hallituksilta saamamme palautteen mukaan käsittämättömän hankalaa. Oivalla olemme pyrkineet tekemään hinnoittelumme niin selkeäksi ja läpinäkyväksi kuin mahdollista jo tarjousvaiheessa.

Oivan lähestymistapa hinnoitteluun lähtee palveluiden paketoinnin ajatuksesta. Se tuo taloyhtiölle ennakoitavuutta ja helpottaa esimerkiksi budjetointia. Palveluhinnastoon tehtävät muutokset hyväksytetään aina ennalta hallituksella.

Taloyhtiön hallituksella on myös koko kalenterivuoden ajan milloin tahansa mahdollisuus seurata kustannuksia ja talouden kehitystä digitaalisesta palvelusta.

Hintoja vertailtaessa hyvä varmistaa, että asiakashyödyt tulevat aina täysimääräisesti taloyhtiölle

Taloyhtiölle palveluita hankkiessaan Oiva noudattaa tiukkoja periaatteita. Päätösvalta hankinnoissa on aina vain ja yksinomaan hallituksella. Kaikki mahdolliset hankintoihin liittyvät alennukset tai edut ohjataan täysimääräisesti taloyhtiön hyödyksi. Tehdyt sopimukset ovat myös avoimesti hallitusten nähtävillä.

Kustannusten ennustettavuus on oleellista esimerkiksi korjaushankkeissa. Kiinteistöliiton tutkimuksen mukaan 40 prosenttia isännöintiyrityksistä laskuttaa taloyhtiön korjaushankkeissa urakkasumman perusteella määräytyvän projektinhallintapalkkion. Usein se on yksi–viisi prosenttia urakkahinnasta.

– Oivalla lähestymme asiaa toisin. Teemme aina hankkeiden projektijohtamisesta erillisen tarjouksen, jossa hintalappu on selkeästi mukana. Taloyhtiön hallituksen on sen pohjalta helppo päättää tarjouksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä. Projektijohdon kokonaiskustannus on näin tiedossa jo hankkeen alkaessa, Timo Taanila selventää.

Nyt on toimittava nopeasti – ARA:n tuet supistumassa merkittävästi 

Energiahankkeisiin valtion tukea haluavien taloyhtiöiden on nyt syytä olla ripeitä. Hallituksen ajamista säästötoimenpiteistä johtuen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tukimuotoja ollaan karsimassa merkittävästi. Esimerkiksi energia- ja kaukolämpöavustuksia ei enää ensi vuonna myönnetä. Sama koskee sähköautojen latauspaikka-avustuksia, joita on tälle vuodelle haettu jo enemmän kuin määrärahoja on käytettävissä.

Hissi- ja esteettömyysavustuksia, iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjausavustuksia sekä kuntotutkimuksen ja perusparannuksen suunnitteluavustuksia myönnetään jatkossakin, mutta ensi vuoden talousarvioon varattu summa on vain 9,5 miljoonaa euroa.

Jussi Niemelä ottaa vetovastuun Oivassa

Oiva Isännöinnin uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.10.2023 Jussi Niemelä.

Viimeiset reilut kaksi vuotta hän on ollut DEN Group Oy:n toimitusjohtaja. Aiemmin Niemelä on työskennellyt muun muassa Delete- ja Kotikatu-konsernien toimitusjohtajana. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus pääomasijoittajaomisteisten yhtiöiden kasvattamisesta ja johtamisesta.

Isännöitsijän vaihdon ei pidä rasittaa hallitusta

Isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tärkein yksittäinen tehtävä. Hyvä isännöinti pitää huolen, että taloyhtiöelämä luistaa ja kiinteistöjen arvo kukoistaa. Huonoa isännöintiä ei tarvitse sietää, vaan kannattaa etsiä uusi kumppani.