Taloyhtiön kassa jo turhankin tiukalla? Ota asiantuntijamme avuksi uudenlaisten lisätulojen hankintaan! 

Taloyhtiö voi höllentää liian kireäksi kehittynyttä taloustilannettaan hankkimalla lisätuloja monilla eri tavoilla. Oivan isännöitsijät ja muut asiantuntijat auttavat pienissä ja suuremmissa, lyhytaikaisissa ja pidemmälle suuntaavissa tulonhankintaprojekteissa jo kymmenien vuosien kokemuksella.

Talousasiat puhututtavat taloyhtiöissä ympäri Suomen. Vuosien saatossa kerätyt kassapuskurit ovat yhä useammassa yhtiössä menneen talven lumia. Laajalle levinneet tiukan talouden ajat on tiedostettu myös Oiva Isännöinnissä.

– Yhteistyömme taloyhtiöiden kanssa on avointa ja läpinäkyvää. Siksikin olemme erittäin hyvin kartalla siitä, minkälaisten pulmien ja kysymysten äärellä moni asiakasyhtiöistämme tällä hetkellä on. Yleiset elinkustannukset ovat kasvaneet, kiinteistöveroaste on nousussa, sähkön ja kaukolämmön hinnat heilahtelevat. Nämä realiteetit näkyvät hyvin konkreettisesti taloyhtiöiden kuukausittaisissa ja vuosittaisissa menoissa, Oiva Isännöinnin myyntijohtaja Tomi Taanila kuvailee.

– Osassa yhtiöitä paine eri vastikkeiden korottamiseen on ollut suurempaa ja osassa maltillisempaa, mutta suunta kohti entistä tiukempaa taloutta on kuitenkin melko yleisesti kaikilla sama, hän selventää.

Käyttämättömät tilat tuottamaan tai tukiasema talon katolle?

Oivassa ollaan siis asian päällä – ja valmiina auttamaan. Ympäri Suomen toimivasta yhtiöstä löytyy asiantuntemusta monenlaisiin lisätulojen kartuttamiseen tähtääviin hankkeisiin. Tyypillisesti taloyhtiön kassaa voidaan kohentaa Taanilan mukaan joko vuokraamalla tai myymällä omaisuutta.

– Jos taloyhtiössä on käyttämättömiä tai vajaalla käytöllä olevia neliöitä, esimerkiksi kerhohuoneita tai autotalleja, niin niitä voidaan harkita vuokrattavan joko osakkaille tai ulkopuolisille, esimerkiksi saman korttelin ihmisille. Katolta voidaan vuokrata paikka teleoperaattorille tukiasemakäyttöön, tontista voidaan myydä tai vuokrata osa rakennusyhtiölle, Taanila listaa.

– Lisävarojen hankinnan mahdollisuudet ovat tietysti hyvin tapauskohtaisia jo taloyhtiön sijainnista, kiinteistön rakenteellisista ominaisuuksista sekä tilojen nykyisestä käytöstä ja tontin suuruudesta sekä mahdollisesta rakennusluvasta riippuen. Oleellista mielestäni on kuitenkin se, että näitä mahdollisuuksia ylipäätään mietitään ja asioista käydään avointa keskustelua taloyhtiössä.

Erilaiset varainhankinnan mallit edellyttävät taloyhtiöltä erilaisia suunnitelmia ja päätöksentekoa. Taanilan mukaan käyttämättömien tilojen vuokraaminen tai kattoalan vuokraaminen tukiasemalle ovat luonteeltaan melko pienimuotoisia ja suoraviivaisia projekteja. Esimerkiksi tonttialan vuokraaminen tai sen myynti edellyttävät puolestaan poikkeuksetta enemmän.

Kaikkia varainhankinnan keinoja yhdistää kuitenkin yksi seikka.

– Oli varainhankinnan tapa mikä tahansa, on ehdottoman tärkeää, että yhtiön kaikki ihmiset saadaan hankkeen taakse heti alusta lähtien. Näin voidaan välttää ristiriidat suunnittelun ja toteutuksen myöhemmissä vaiheissa. Kun asioista keskustellaan hallituksen kokouksissa tai yhtiökokouksissa, me oivalaiset olemme mielellämme mukana auttamassa mahdollisuuksien kartoittamisessa ja punnitsemassa toimenpiteiden vaikutuksia osakkaille ja asukkaille, Taanila sanoo.

Oivalta osaava ja luotettava apu heti hankkeen alusta alkaen

Oiva Isännöinti on ollut vuosien saatossa taloyhtiöiden apuna käytännössä kaikissa erilaisissa lisätulojen kartuttamiseen tähtäävissä hankkeissa. Yhtiön asiakkaina on yli 3000 suomalaista taloyhtiötä, eli kokemukset myös kokonaan uusista varainhankinnan keinoista karttuvat koko ajan.

– Uskallan luvata, että tunnemme sudenkuopat ja tiedämme, mitä onnistuminen erilaisissa projekteissa edellyttää. Meiltä löytyy talosta kattava joukko omia osaajia, muun muassa rakennustekniikan taitavia teknisiä isännöitsijöitä sekä energiateknisiä isännöitsijöitä. Lisäksi kumppaniverkostomme on laaja, eli erityisempää osaamista edellyttäviin hankkeisiin saadaan valjastettua mukaan luotettava tietotaito, ja tarvittaessa nopeammallakin aikataululla, Taanila toteaa.

Kun projektiin tartutaan taloyhtiön hallituksen ja isännöintiyhtiön toimesta yhdessä heti sen ensimmäisistä vaiheista lähtien, voidaan hankkeessa saavuttaa koko taloyhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva lopputulos.

– Taloyhtiön hallitukselta itseltään ei edellytetä näissä projekteissa mitään erityistä asiantuntemusta esimerkiksi rahoituksen, juridiikan tai vaikka vuokravälityksen saralla. Kun ajatus herää ja tahtotila hankkeen edistämisestä on olemassa, me otamme siitä kopin mahdollisimman laajasti, Taanila lupaa.

Onko teidän taloyhtiössä mietitty, miten kassaa voitaisiin kartuttaa uudenlaisilla tavoilla?
Ota yhteyttä paikalliseen Oivaan tästä – me autamme eteenpäin!

Tietosuojaselosteen päivitys 

Päivitämme tietosuojakäytännön vastaamaan alla lueteltuja muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 11.6.2024.  Nämä muutokset ovat:  Päivitetty tietosuojaseloste on luettavissa täällä:   Tietosuojaseloste – Oiva Isännöinti  Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä muutoksista . Uusi tietosuojaseloste tulee voimaan välittömästi ja koskee kaikkia taloyhtiöitä, joiden henkilötietoja Oiva Isännöinti käsittelee. Tämä ilmoitus ei vaadi toimenpiteitä asiakkailtamme.   Lisätietoja  Jos teillä on […]

Aarre Isännöinti Oy on jatkossa osa Oivaa – toiminta jatkuu ennallaan

Aarre Isännöinti Oy on liittynyt osaksi Oiva isännöintiä. Oivan tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja kasvattaa toimintaansa rakentamalla valtakunnallista huippuammattilaisten verkostoa. Aarre Isännöinnin Timo Metsälä, Jaakko Havia ja koko muu henkilökunta on innoissaan mahdollisuudesta liittyä osaksi Oiva Isännöinnin huippuammattilaisten joukkoa. – Asiakastyöhömme muutoksella ei ole vaikutusta. Jatkamme toimintaamme itsenäisenä yhtiönä omalla nimellämme ja brändillämme, eikä […]

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.

Taloyhtiön tilinpäätöksen merkitys

Taloyhtiön tilinpäätös tekee yhteisten rahojen käytöstä läpinäkyvää ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Taloyhtiön toiminta rahoitetaan tavallisesti lähes yksinomaan sen asukkaiden rahoilla, jotka kerätään pääasiassa erilaisten vastikkeiden muodossa. Kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa läpikäytävä ja hyväksyttävä taloyhtiön tilinpäätös antaa tiedollisen perustan kaikelle yhtiön päätöksenteolle ja siten myös osakkaiden viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle.