26.1.2023

Eettisten ohjeiden päivitys tulee tarpeeseen

Hyvän isännöinnin pelisääntöjä määrittävät isännöinnin uudet eettiset ohjeet tulevat voimaan 1.2.2023. Muutoksilla tavoitellaan yhä avoimempaa ja vastuullisempaa isännöintiä.

Uudistuneiden eettisten ohjeiden keskeisimmät muutokset koskevat isännöintisopimusten avoimuutta, isännöinnin riippumattomuutta taloyhtiön hankinnoissa, palkkioiden läpinäkyvyyttä, sidonnaisuuksien ilmoittamista sekä alan keskinäistä kunnioitusta isännöinnin vaihtotilanteissa ja kilpailussa.

– Nämä ovat asioita, joissa isännöinnin luottamus punnitaan, sanoo Oivan toimitusjohtaja Jarno Haikonen.

Oivalla alan kiristyneet eettiset ohjeet otetaan ilolla vastaan. On selvää, että isännöintiala vaatii uudistumista ja sitä etenkin oivalaiset ovat tekemässä, askel kerrallaan.

– Uskomme läpinäkyvyyteen, joka meillä on jo sisäänrakennettuna toimintamalleissamme. Lupaus avoimuudesta ei ole oivalaisille vain ohjeita tai pintakiiltoa, vaan kaikkea meidän tekemistämme ohjaava ja kaikissa arjen kohtaamisissa näkyvä arvo.

 

Hinnoittelun oltava läpinäkyvää

Uusien ohjeiden mukaan isännöinnin palkkioista ja hinnoitteluperusteista on kerrottava asiakkaalle selkeästi. Isännöinnin on jatkossa eriteltävä asiakkaalle vähintään kerran vuodessa perittyjen kiinteiden ja erillisveloitettavien palkkioiden määrät. Lisäksi hinnankorotuksille on saatava aidosti asiakkaan hyväksyntä, joko kirjallisesti tai hallituksen kokouksessa.

Oivan asiakkaille hinnoittelu on jo nyt läpinäkyvää. Kustannukset avataan heti asiakassuhteen alussa ja mahdolliset hintamuutokset viedään aina avoimesti ja hyvissä ajoin asiakasyhtiöiden hallituksille hyväksyttäväksi. Asiakas tietää koko ajan mistä maksaa.

 

Avoimuutta taloyhtiön sopimuksiin ja hankintoihin

Avoimuutta lisääviä kirjauksia on lisätty esimerkiksi hankintasopimuksia sekä isännöintisopimusta koskien. Isännöinnin on aika ajoin käytävä läpi sopimuksia asiakkaan kanssa niin, että taloyhtiön hallitus tietää, mitä sopimuksia sen nimissä on tehty. Eettisiin ohjeisiin on myös kirjattu, että isännöinnin on tunnistettava ja tuotava esiin taloyhtiön hallituksen mahdolliset sidonnaisuudet ja esteellisyydet päätöksenteossa.

– Hyvällä isännöinnillä on osaamisensa tukena hyvä verkosto, mutta hankintojen on hyödynnettävä vain ja ainoastaan asiakastaloyhtiötä. Mitään taloyhtiön ostoista maksettavia palkkioita tai palautuksia esimerkiksi hankintojen keskittämisestä emme hyväksy, ellei niiden saajana ole yksinomaan taloyhtiö, Haikonen vakuuttaa.

Kaikki taloyhtiöiden hankinnat käydään aina hallituksissa tarkasti läpi ennen hankintapäätöstä ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Oivalla läpinäkyvyys tarkoittaa myös muun muassa sitä, että asiakasyhtiöiden hallituksilla on avoin pääsy yhtiön puolesta tehtyihin sopimuksiin. Hallituksilla on koko ajan käytössään kaikki sama tieto kuin meillä oivalaisilla.

 

Tavoitettavissa tiiminä asiakkaan toiveiden mukaisesti

Asiakkaiden keskuudessa suurimpia yksittäisiä tyytymättömyyttä aiheuttavia asioita ovat olleet isännöinnin tavoitettavuuteen liittyvät ongelmat. Nyt ohjeisiin on erikseen kirjattu, että yhteydenottoihin on vastattava sovitussa tai kohtuullisessa ajassa.

– Isännöinti ei ole yksilöurheilua, vaan kyse on joukkuelajista, jossa myös asiakaspalvelijat, kirjanpitäjät, juristit sekä tekniikan ja energia-asioiden osaajat tekevät joukkueena työtä asiakkaan hyväksi. Hyvään isännöintiin kuuluu myös se, että asiakkaillamme on useita eri vaihtoehtoja oivalaisten tavoittamiseen itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Nämä ovat meille asiakaskokemuksen rakentamisen tärkeitä peruspilareita, Jarno Haikonen sanoo.

 

Ohjeet tutuiksi kaikille

Uusien ohjeiden mukaan isännöinnin on varmistettava, että asiakas on tietoinen isännöinnin eettisistä ohjeista.

– Pidämme eettisissä ohjeissa esiin tuotuja asioita ehdottoman tärkeinä ja pidämme osaltamme huolta siitä, että jokainen oivalainen tuntee ja ymmärtää niiden sisällön. Yhtä tärkeää on, että myös asiakkaat tiedostavat isännöinnin eettisen toiminnan periaatteet. Jatkossa liitämme ohjeet kaikkiin uusiin tekemiimme isännöintisopimuksiin muistutukseksi myös asiakkaillemme, Jarno Haikonen toteaa.

Isännöinnin uudet eettiset ohjeet ovat myös ladattavissa täältä: Uudet Isännöinnin eettiset ohjeet

Kaikki uutiset

Hyvän isännöinnin pelisääntöjä määrittävät isännöinnin uudet eettiset ohjeet tulevat voimaan 1.2.2023. Muutoksilla tavoitellaan yhä avoimempaa ja vastuullisempaa isännöintiä.

Isännöintiala on taas julkisuuden valokeilassa markkinaoikeuden annettua tänään päätöksensä ns. isännöinnin kartellitutkimuksesta. Tutkinta ei koskenut Oivaa eikä Oivaan liittyneitä yrityksiä. Vaikka tutkinnassa on ollut vain muutama isännöintiyritys sekä Isännöintiliitto, koko ala saa osansa seuraamuksista.

Isännöinnin uudistaminen etenee vauhdilla. Oiva isännöinti on hankkinut omistukseensa mikkeliläisen Arvokaksikko Oy:n, joka toimii Etelä-Savon maakuntakeskuksessa nimellä Mikkelin Kiinteistöpysäkki.
Kaupan myötä Oivan liikevaihto nousee 28 miljoonaan euroon, eli se on kolminkertaistunut reilussa vuodessa. Henkilöstön määrä on kasvanut noin 90:stä noin 280:een, eli Oiva on myös merkittävä työllistäjä isännöintialalla.