Oiva Isännöinti laajenee Oulun seudulla: yhä enemmän erinomaisia asukaskokemuksia!

Oulun Isännöintikeskus Oy on liittynyt osaksi Oiva Isännöinti Groupia. Paikallisesti Oulussa palvelevan isännöintitoimiston toiminta jatkuu ennallaan, mutta sen taustalta löytyy jatkossa aiempaa laajemman ammattilaisjoukon osaaminen. Myös asiakkaille suunnatut digitaaliset palvelut nousevat kokonaan uudelle tasolle.

Oulun Isännöintikeskus Oy on liittynyt osaksi Oiva Isännöinti Groupia. Paikallisesti Oulussa palvelevan isännöintitoimiston toiminta jatkuu ennallaan, mutta sen taustalta löytyy jatkossa aiempaa laajemman ammattilaisjoukon osaaminen. Myös asiakkaille suunnatut digitaaliset palvelut nousevat kokonaan uudelle tasolle.

Oivan tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja kasvattaa toimintaansa rakentamalla valtakunnallista huippuammattilaisten verkostoa. Jatkossa yhä useammilla oululaisilla taloyhtiöillä on siis mahdollisuus saada osakseen erinomaiseen asukaskokemukseen tähtäävää isännöintipalvelua: osaavat ja luotettavasti palvelevat oivalaiset ovat taloyhtiöiden sekä näiden osakkaiden ja hallituslaisten arjessa tukena, tekemässä yhteistyöllä asumisesta turvallista ja viihtyisää.

Tuttu henkilökunta palvelee paikallisesti myös jatkossa

Oulun Isännöintikeskus Oy:n Janne Väyrynen henkilökuntineen on innoissaan mahdollisuudesta päästä osaksi Oiva Isännöinnin huippuammattilaisten joukkoa.

– Haluamme olla etulinjassa muuttamassa alaamme entistä läpinäkyvämpään, asiakaskeskeisempään ja modernimpaan suuntaan. Asiakastyöhömme muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta. Tuttu henkilökunta palvelee entiseen tapaan, hän sanoo.

– Jatkamme toimintaamme itsenäisenä yhtiönä omalla nimellämme, eikä omistajavaihdoksella ole vaikutusta asiakassopimuksiin tai toimipisteeseemme. Nimenmuutos Isännöintikeskuksen brändin alta Oiva Isännöinniksi tapahtuu myöhemmin. Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun suunnitelmat etenevät, Väyrynen lisää.

Oulun Isännöintikeskus osaksi koko toimialan muutosta

Oivaan yhdistyessään Oulun Isännöintikeskus liittyy mukaan isännöinnin muutokseen, jonka toimiala ja suomalaiset taloyhtiöasukkaat ansaitsevat.

– Läpinäkyvyys on Oivan toiminnan ja koko toimialan muutoksen ajuri. Takaamme parhaan hinta-laatusuhteen ja hinnoittelumallimme ovat läpinäkyvät. Asiakkaamme tietävät sopimusehdot, mitä palvelut maksavat ja mikä mahdollisten lisätöiden hinta on, Oiva Isännöinnin operatiivinen johtaja Mikko Niskanen kuvailee.

– Lisäksi kehittämämme digitaaliset ratkaisut tulevat helpottamaan sekä taloyhtiön hallituksen työskentelyä että asukkaiden asiointia. Asiakkaillamme on aina käytössään ajankohtaisimmat tiedot omasta taloyhtiöstään, eli ne samat, jotka isännöitsijälläkin on, hän lisää.

Paikallista palvelua moniosaavan tiimin ja digiapureiden voimin

Oiva haastaa isännöintialaa pohjaamalla toiminnan tiimityöskentelyyn ja paikalliseen palveluun. Oma isännöitsijä on asiakkaan pääyhteyshenkilö ja hänet tavoittaa mutkattomasti useita eri yhteydenottokanavia pitkin.

Paikallisen osaamisen taustalla valtakunnallisesti toimii Oivan monialainen ammattilaistiimi, joka kehittää työkaluja ja tukee asumisen ja asiakaspalvelun ammattilaisia päivittäisessä työssään.

– Kiinnitämme jatkuvasti huomiota siihen, että yhdellä isännöitsijällä sopiva määrä kohteita, eli hänellä on jatkuvasti aikaa perehtyä asioihin ja hän vastaa ripeästi. Tiimityöskentely puolestaan takaa sen, että asiakas saa aina asiantuntevaa apua ja hänelle voidaan tarjota ratkaisuja ennakoivasti, eli jo ennen kuin hän itse huomaa niitä tarvitsevansa, Niskanen sanoo.

– Me tiedämme että onnistuneeseen muutokseen ei ole oikopolkua. Se saavutetaan läpinäkyvyydellä, paremmalla palvelulla ja moderneilla työkaluilla. Tätä työtä tulemme jatkamaan osana Oiva Isännöintiä. Päämäärämme on tarjota erinomainen asukaskokemus kaikille asiakkaillemme, Väyrynen tiivistää lopuksi.

Osana Oulun Isännöintikeskus Oy:n omistajajärjestelyjä Janne Väyrynen on kutsuttu Oivan osakkaaksi ja hän jatkaa nykyisissä tehtävissään toimiston johdossa.

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.

Taloyhtiön tilinpäätöksen merkitys

Taloyhtiön tilinpäätös tekee yhteisten rahojen käytöstä läpinäkyvää ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Taloyhtiön toiminta rahoitetaan tavallisesti lähes yksinomaan sen asukkaiden rahoilla, jotka kerätään pääasiassa erilaisten vastikkeiden muodossa. Kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa läpikäytävä ja hyväksyttävä taloyhtiön tilinpäätös antaa tiedollisen perustan kaikelle yhtiön päätöksenteolle ja siten myös osakkaiden viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle.

Hyvä taloyhtiöjohtaminen katsoo kauas ja saa perustansa asukkaiden toiveista ja tarpeista

Erinomainen asukaskokemus kaikille ja kiinteistön arvon aktiivinen kehittäminen. Siinä taloyhtiön johtamisen keskeisimmät päämäärät tiivistetysti. Mutta minkälaisella johtamisella tavoitteet voidaan saavuttaa? Entä minkälainen rooli kokonaisuudessa on isännöinnillä? Näkökulmia näihin monisyisiin kysymyksiin antaa Oiva Isännöinti Groupin toimitusjohtaja Jussi Niemelä.