Isännöinnin epäkohtia korjataan läpinäkyvyydellä

Isännöintiala on taas julkisuuden valokeilassa, eikä tälläkään kertaa positiivisessa sävyssä. Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna kärkevähkön artikkelin isännöinnissä tapahtuneista väärinkäytöksistä. Isännöinnissä toimitaan tärkeiden asioiden parissa. Suomalaisten kodit ja kansalaisten merkittävä varallisuus on annettu isännöinnin vastuulle. Tämän vuoksi alan ongelmat pitää nostaa esiin.

Helsingin Sanomissa kuvatut tapaukset ovat onneksi kuitenkin hyvin harvinaisia. Alan kannalta ne ovat aina silti harmittavia. Meillä on Suomessa paljon osaavia ja taitavia isännöitsijöitä, jotka päivittäin tekevät parhaansa asiakastaloyhtiöiden eteen. Leimakirves osuu valitettavasti myös heihin.

Yksi taustasyy HS:n artikkelissaan esiintuomiin ongelmiin liittyy taloyhtiömarkkinoiden hajanaisuuteen. Suurin osa isännöintitoimistoista on pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä, joissa ei ole mahdollisuuksia panostaa järjestelmiin ja toimintamalleihin läpinäkyvyyden ja avoimuuden varmistamiseksi.

Yhteistä kaikille nyt esillä olleille tapauksille on läpinäkyvyyden puute: isännöitsijä on pystynyt liikuttelemaan taloyhtiöiden rahoja ilman, että kukaan taloyhtiöissä tai isännöintitoimistoissa on valvonut hänen tekemisiään.

– Oivalla olemme tiedostaneet tämän. Juuri sen vuoksi olemme lähteneet voimakkaasti uudistamaan alaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat aivan keskeisiä palvelumme rakennuspilareita, korostaa Oivan toimitusjohtaja Jarno Haikonen.

Läpinäkyvyyden takeena tiimi, työkalut ja periaatteet

HS:n artikkelissa esiin tuotujen ongelmien taklaamiseksi Oivalla asiakastaloyhtiöiden asiat – talous mukaan lukien – eivät koskaan ole vain yhden henkilön takana. Jokaisen taloyhtiön asioita hoitaa isännöitsijää tukeva laaja ja monialainen huippuosaajien tiimi.

Digitalisaation avulla taloyhtiön talous ja laskutus saadaan läpinäkyväksi. Isännöintipalkkio ja mahdollinen erillislaskutus ovat taloyhtiön hallituksen nähtävillä – ei vain kerran vuodessa, vaan jatkuvasti. Samoin kuin kaikki muutkin taloyhtiön laskut. On myös mahdollista, että taloyhtiön edustaja, esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja, hyväksyy kaikki maksut etukäteen. Työllistävyytensä vuoksi vain harva taloyhtiö kuitenkaan haluaa näin toimia.

Taloyhtiöille palveluita hankkiessaan Oiva noudattaa tiukkoja periaatteita. Päätösvalta hankinnoissa on aina vain ja yksinomaan hallituksella. Kaikki mahdolliset alennukset tai edut ohjataan täysimääräisesti aina taloyhtiön hyödyksi.

Luottamus syntyy työntekijöiden allekirjoittamalla avoimuudella

Jarno Haikonen on tyytyväinen siitä, että voimakasta kasvua tekevän Oivan vastuullisuuden periaatteet ovat saaneet vastakaikua asiakkaiden lisäksi myös alan parhaiden osaajien keskuudessa. Oivan tarinaa on lähtenyt toteuttamaan jo noin 350 kokenutta ammattilaista eri puolilta Suomea.

– Oivalaisille läpinäkyvyys ja avoimuus ovat kaikkea tekemistä ohjaava arvo. Hyvän taloyhtiöelämän mahdollistava isännöinti on syvään luottamukseen perustuvaa palvelua ihmiseltä ihmiselle. Osakkaan on tiedettävä, miten hänen omaisuudestaan pidetään huolta, mistä hän maksaa ja mihin taloyhtiön rahoja käytetään, Haikonen sanoo.

Oivalluksia&Oppaita

Hei asukas tai hallituslainen! Tilaa parhaat vinkit sujuvaan taloyhtiöelämään suoraan sähköpostiisi.

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.

Taloyhtiön tilinpäätöksen merkitys

Taloyhtiön tilinpäätös tekee yhteisten rahojen käytöstä läpinäkyvää ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Taloyhtiön toiminta rahoitetaan tavallisesti lähes yksinomaan sen asukkaiden rahoilla, jotka kerätään pääasiassa erilaisten vastikkeiden muodossa. Kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa läpikäytävä ja hyväksyttävä taloyhtiön tilinpäätös antaa tiedollisen perustan kaikelle yhtiön päätöksenteolle ja siten myös osakkaiden viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle.

Hyvä taloyhtiöjohtaminen katsoo kauas ja saa perustansa asukkaiden toiveista ja tarpeista

Erinomainen asukaskokemus kaikille ja kiinteistön arvon aktiivinen kehittäminen. Siinä taloyhtiön johtamisen keskeisimmät päämäärät tiivistetysti. Mutta minkälaisella johtamisella tavoitteet voidaan saavuttaa? Entä minkälainen rooli kokonaisuudessa on isännöinnillä? Näkökulmia näihin monisyisiin kysymyksiin antaa Oiva Isännöinti Groupin toimitusjohtaja Jussi Niemelä.