Isännöinnin epäkohtia korjataan läpinäkyvyydellä

Isännöintiala on taas julkisuuden valokeilassa, eikä tälläkään kertaa positiivisessa sävyssä. Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna kärkevähkön artikkelin isännöinnissä tapahtuneista väärinkäytöksistä. Isännöinnissä toimitaan tärkeiden asioiden parissa. Suomalaisten kodit ja kansalaisten merkittävä varallisuus on annettu isännöinnin vastuulle. Tämän vuoksi alan ongelmat pitää nostaa esiin.

Helsingin Sanomissa kuvatut tapaukset ovat onneksi kuitenkin hyvin harvinaisia. Alan kannalta ne ovat aina silti harmittavia. Meillä on Suomessa paljon osaavia ja taitavia isännöitsijöitä, jotka päivittäin tekevät parhaansa asiakastaloyhtiöiden eteen. Leimakirves osuu valitettavasti myös heihin.

Yksi taustasyy HS:n artikkelissaan esiintuomiin ongelmiin liittyy taloyhtiömarkkinoiden hajanaisuuteen. Suurin osa isännöintitoimistoista on pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä, joissa ei ole mahdollisuuksia panostaa järjestelmiin ja toimintamalleihin läpinäkyvyyden ja avoimuuden varmistamiseksi.

Yhteistä kaikille nyt esillä olleille tapauksille on läpinäkyvyyden puute: isännöitsijä on pystynyt liikuttelemaan taloyhtiöiden rahoja ilman, että kukaan taloyhtiöissä tai isännöintitoimistoissa on valvonut hänen tekemisiään.

– Oivalla olemme tiedostaneet tämän. Juuri sen vuoksi olemme lähteneet voimakkaasti uudistamaan alaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat aivan keskeisiä palvelumme rakennuspilareita, korostaa Oivan toimitusjohtaja Jarno Haikonen.

Läpinäkyvyyden takeena tiimi, työkalut ja periaatteet

HS:n artikkelissa esiin tuotujen ongelmien taklaamiseksi Oivalla asiakastaloyhtiöiden asiat – talous mukaan lukien – eivät koskaan ole vain yhden henkilön takana. Jokaisen taloyhtiön asioita hoitaa isännöitsijää tukeva laaja ja monialainen huippuosaajien tiimi.

Digitalisaation avulla taloyhtiön talous ja laskutus saadaan läpinäkyväksi. Isännöintipalkkio ja mahdollinen erillislaskutus ovat taloyhtiön hallituksen nähtävillä – ei vain kerran vuodessa, vaan jatkuvasti. Samoin kuin kaikki muutkin taloyhtiön laskut. On myös mahdollista, että taloyhtiön edustaja, esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja, hyväksyy kaikki maksut etukäteen. Työllistävyytensä vuoksi vain harva taloyhtiö kuitenkaan haluaa näin toimia.

Taloyhtiöille palveluita hankkiessaan Oiva noudattaa tiukkoja periaatteita. Päätösvalta hankinnoissa on aina vain ja yksinomaan hallituksella. Kaikki mahdolliset alennukset tai edut ohjataan täysimääräisesti aina taloyhtiön hyödyksi.

Luottamus syntyy työntekijöiden allekirjoittamalla avoimuudella

Jarno Haikonen on tyytyväinen siitä, että voimakasta kasvua tekevän Oivan vastuullisuuden periaatteet ovat saaneet vastakaikua asiakkaiden lisäksi myös alan parhaiden osaajien keskuudessa. Oivan tarinaa on lähtenyt toteuttamaan jo noin 350 kokenutta ammattilaista eri puolilta Suomea.

– Oivalaisille läpinäkyvyys ja avoimuus ovat kaikkea tekemistä ohjaava arvo. Hyvän taloyhtiöelämän mahdollistava isännöinti on syvään luottamukseen perustuvaa palvelua ihmiseltä ihmiselle. Osakkaan on tiedettävä, miten hänen omaisuudestaan pidetään huolta, mistä hän maksaa ja mihin taloyhtiön rahoja käytetään, Haikonen sanoo.

Oivalluksia&Oppaita

Hei asukas tai hallituslainen! Tilaa parhaat vinkit sujuvaan taloyhtiöelämään suoraan sähköpostiisi.

Vastikemaksuja seurattava nyt aktiivisesti

Taloyhtiöissä menot katetaan pääosin osakkailta perittävien vastikkeiden avulla. Vastikkeen maksaminen on yksi osakkaan tärkeimmistä lakisääteisistä velvollisuuksista.

Taloustilanteen kiristyessä ja korkojen noustessa myös maksuhäiriöt yleensä yleistyvät. Hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on seurata tarkasti, että osakkaat huolehtivat tästä velvollisuudestaan. Mahdollisiin maksuhäiriöihin on puututtava tehokkaasti. Se edellyttää aktiivista vastikeseurantaa.

Hyvä taloyhtiöelämä yhä useamman ulottuville Satakunnassa

Oiva Isännöinti on ostanut OP Koti Länsi-Suomi Oy:n isännöintiliiketoiminnan. Yhtiö on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Porin, Rauman ja Euran alueilla noin 400 taloyhtiölle.
Yrityskaupan myötä yhä useammalla satakuntalaisella on mahdollisuus hoitaa asumiseen liittyvät asiansa kätevästi digitaalisissa palvelukanavissa ja nauttia myös muista taloyhtiöelämää helpottavista arjen palveluista.

”Hyvä isännöitsijä päästää hallituksen helpommalla”

As Oy Jyväskylän Postimestarin hallituksen puheenjohtaja Eija Räikkönen miettii hetken ja huokaisee sitten syvään.

– Olemme siitä onnellisessa asemassa, että meillä asiat hoituvat isännöinnin toimesta melkein kuin itsestään. Hallituksen ja osakkaiden ei tarvitse murehtia taloyhtiön asioista. Vierestä olen saanut seurata myös toisenlaisia kokemuksia.

Esittelyssä: Teemu Heikkinen, Oivan uusi energia-asiantuntija 

Joensuulainen Teemu Heikkinen aloitti syyskuussa Oiva Isännöinnin energia-asiantuntijana. Kesällä Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi (AMK) valmistuneen Teemun juuret ovat syvällä Karjalan luonnossa.