Isännöitsijän vaihdon ei pidä rasittaa hallitusta

Isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tärkein yksittäinen tehtävä. Hyvä isännöinti pitää huolen, että taloyhtiöelämä luistaa ja kiinteistöjen arvo kukoistaa. Huonoa isännöintiä ei tarvitse sietää, vaan kannattaa etsiä uusi kumppani.

Isännöitsijän vaihtoon liittyy paljon harhaluuloja. Taloyhtiöiden hallituksissa voi olla vahva usko, että vaihtoprosessi on työläs, raskas ja vaatii hallitukselta paljon osaamista.

Voi se joskus näin ollakin, mutta pääsääntöisesti isännöitsijän vaihdossa hallituksen tehtäväksi jää isännöintitarjousten pyytäminen, niiden vertailu sekä yhteisen näkemyksen löytäminen ja uuden isännöitsijätoimiston valinta. Ainakin Oivalla taloyhtiön hallituksen tekemän päätöksen jälkeen siirto viedään maaliin hallitusta turhaan rasittamatta.

Käytännön toimet, kuten edellisen isännöintisopimuksen irtisanominen, taloyhtiön arkistomateriaalien nouto ja läpikäynti, vaihdosta tiedottaminen osakkaille ja huoltoyhtiölle, maksuliikenteen siirto sekä erilaiset osoitemuutokset, hoidetaan Oivan tiimin taholta taloyhtiön valtuutuksella.

Valinta on hallituksen tärkein tehtävä

Isännöitsijän vaihto voi tulla taloyhtiössä ajankohtaiseksi monestakin eri syystä. Usein vaihto voi olla tarpeen, koska taloyhtiö ei saa haluamaansa ja omiin tarpeisiinsa sopivaa palvelua.

Eniten hallitus tarvitsee osaamista ennen varsinaista isännöitsijän vaihtoa. Hallituksen on hyvä käydä syvällinen keskustelu siitä, mitä taloyhtiö isännöinniltä haluaa ja tarvitsee. Jos palvelu ei ole ollut taloyhtiön tarpeiden mukainen, vanha isännöintisopimus on syytä käydä tarkasti läpi. Taloyhtiön toiveiden mahdollisimman tarkka yksilöinti ja kirjaaminen tarjouspyyntöön on ehkä isännöinnin vaihtoon tähtäävien toimien tärkein vaihe. Osaava hallitus laatii tarjouspyynnön, johon ei jää tulkinnanvaraa, ja tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Isännöinti on vahvaa yhteistyötä niin palvelua tarjoavan tiimin kuin sitä ostavan taloyhtiöhallinnon kesken. Ennen lopullista valintaa ja sitä seuraavaa isännöitsijän vaihtoa kannattaakin käydä vielä yksilöidyt keskustelut parhaiden ehdokkaiden kanssa. Niissä voidaan sopia yksityiskohtaisesti taloyhtiön tarvitsemista palveluista ja periaatteista, joita isännöintisopimukseen kirjataan. Samalla hallitus saa tunteen siitä osaamisen ja vuorovaikutuksen tasosta, jota palveluntarjoajat toiminnallaan henkivät.

Katseet samaan suuntaan

Kun päätös on tehty ja uusi isännöitsijä on vienyt siirron suunnitelmallisesti maaliin, on aika kääriä hihat. Avoin vuorovaikutus, yhteiset tavoitteet ja haluttuun suuntaan vievät toimet ovat avainasioita hyvään ja huolettomaan taloyhtiöelämään.

Kysy lisää Oivan tarjoamasta sujuvasta taloyhtiöelämästä ja pyydä tarjous teidän yhtiöllenne räätälöidystä isännöinnistä:

Tomi Taanila, tomi.taanila@oi.fi

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.

Taloyhtiön tilinpäätöksen merkitys

Taloyhtiön tilinpäätös tekee yhteisten rahojen käytöstä läpinäkyvää ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Taloyhtiön toiminta rahoitetaan tavallisesti lähes yksinomaan sen asukkaiden rahoilla, jotka kerätään pääasiassa erilaisten vastikkeiden muodossa. Kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa läpikäytävä ja hyväksyttävä taloyhtiön tilinpäätös antaa tiedollisen perustan kaikelle yhtiön päätöksenteolle ja siten myös osakkaiden viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle.

Hyvä taloyhtiöjohtaminen katsoo kauas ja saa perustansa asukkaiden toiveista ja tarpeista

Erinomainen asukaskokemus kaikille ja kiinteistön arvon aktiivinen kehittäminen. Siinä taloyhtiön johtamisen keskeisimmät päämäärät tiivistetysti. Mutta minkälaisella johtamisella tavoitteet voidaan saavuttaa? Entä minkälainen rooli kokonaisuudessa on isännöinnillä? Näkökulmia näihin monisyisiin kysymyksiin antaa Oiva Isännöinti Groupin toimitusjohtaja Jussi Niemelä.