Taloyhtiön vastuullisuus vaatii avointa viestintää

Siitä huolimatta, että maailma on tällä hetkellä sotien ja virusten värittämä, ovat vastuullisuus, ympäristöasiat ja niiden edistäminen tärkeämmässä roolissa kuin koskaan aikaisemmin. Miten sekä isännöitsijä että asukas voivat toimia vastuullisesti? Mitä ympäristöstä huolehtiminen merkitsee taloyhtiöissä?

Ensinnäkin avoimuus kaikessa tekemisessä on tärkeää. Isännöitsijäyhtiön on hyvä opastaa asukkaita siitä, miten jokaisella asukkaalla on omien tekojensa kautta mahdollisuus toimia vastuullisesti, on sitten kyse kierrätyksestä, energian käytöstä tai kanssakäymisestä muiden asukkaiden kanssa.

Taloyhtiössä tehtävät päätökset tulee aina tehdä läpinäkyvästi ja eettisesti oikein. Viestinnän lisääminen ja etenkin toimivat ja modernit digitaaliset kanavat tiedottamisessa tekevät siitä reaaliaikaista ja helposti lähestyttävää. On tärkeää luoda edellytykset sille, että kaikki taloyhtiöön liittyvät asiat ovat helposti saatavilla. Näin asiakkailla on ainakin teoreettinen mahdollisuus löytää kaikki tarvittava asumiseen liittyvä tieto nopeasti.

Ympäristöasiat tärkeässä roolissa

Vastuulliset ympäristön kuormitusta vähentävät valinnat ovat tärkeässä roolissa taloyhtiöiden päätöksissä ja toiminnassa. Korjaustoimenpiteissä tehdään energiatehokkaita päätöksiä, joiden ei välttämättä tarvitse olla kalliita ja mittavia. Ennen kuin taloyhtiössä päädytään esimerkiksi vaihtamaan lämmitysmuotoa, on hyvä kartoittaa, miten paljon hukkaenergiaa rakenteiden kautta muodostuu ja onko pelkästään niiden korjaamisen kautta mahdollista saada merkittäviä energiasäästöjä.

Isännöitsijän tulisi tiedottaa osakkaille vuosittain yhtiökokouksen yhteydessä kiinteistön lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksesta. On myös tärkeää verrata ja analysoida energiankäyttötottumuksia ja sitä, miten kyseisen kiinteistön energiakulutus vertautuu muihin vastaavanlaisiin kiinteistöihin. Tulevaisuudessa olisi hienoa näyttää reaaliajassa energiankulutus kunkin taloyhtiön asukasportaalissa. Samalla tulisi nostaa esiin myös miten yksittäiset asukkaat voivat muuttaa omia käyttötottumuksiaan, jotta energiakulutus laskisi. Tämähän näkyy myös asukkaiden rahapusseissa.

Kierrätys helpompaa kuin koskaan aiemmin

Vielä kymmenen vuotta sitten moni tunki kaikki talousjätteensä yhteen muovipussiin sen enempää sitä miettimättä. Vaikka kierrättäminen oli jo silloin mahdollista, koskaan se ei ole ollut niin helppoa kuin nyt. Lähes kaikki taloyhtiöt mahdollistavat laajan kierrätyksen, jota varten on eri astiat metalli-, lasi-, muovi-, kartonki-, bio- ja sekajäteille.

Taloyhtiöiden tiedottamisessa muistutetaan jätteiden lajittelusta ja lajitteluohjeet ovat näkyvillä jätehuoneissa. Jätteiden tyhjennyskertojen riittävyyttä seurataan ja tarvittaessa tehdään aktiivisesti muutoksia. 

Talkoot eivät ole kirosana

Vaikka moni kavahtaa sanaa talkoot, on se silti oiva tapa osallistaa asukkaita yhteiseen tekemiseen ja avata ymmärrystä taloyhtiön kunnosta ja kunnostustarpeista. Talkoissa asukkaat pääsevät tutustumaan toisiinsa, mikä vahvistaa myös yhteisöllisyyttä.  Talkoissa jokaisella on mahdollisuus osallistua kiinteistön ylläpitoon ja niissä voi syntyä myös uusia oivalluksia siitä, miten tärkeää on pitää huolta omasta kodistaan ja ympäristöstään.

Vastuullisuus liittyy siis vahvasti isännöitsijän, taloyhtiön ja asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Isännöintitoimiston on hyvä olla tiiviisti mukana taloyhtiön vastuullisuusmatkassa, seurata uusimpia ympäristödirektiivejä ja reagoida niihin tarpeen mukaan. Isännöitsijän rooli on yhdessä taloyhtiön kanssa kehittää ja neuvoa vastuullisuusasioissa ja tarjota asukkaille ohjeita oikeaoppiseen kierrättämiseen.

Asukkaiden osallistaminen ja avoin tiedonjako taas auttaa heitä saamaan ymmärrystä siitä, miten tärkeää on yhdessä huolehtia, että kiinteistö on hyvässä kunnossa. Asukkaiden aito kiinnostus osallistua yhtiökokouksiin ja tutustua taloyhtiön tietoihin auttaa myös heitä tekemään vastuullisia valintoja asumiseen liittyen. Näin sekä asukas että isännöitsijä kulkevat samaan suuntaan. Tämähän vaikuttaa myös positiivisesti kiinteistön ja yksittäisten asuntojen arvon kehitykseen.

Toni Suorsa

Yksikön päällikkö, tekniset palvelut

Oiva Isännöinti Oy

Tekninen isännöitsijä on taloyhtiön puolia pitävä rakennustekniikan ekspertti

Isännöintitoimistossa työskentelevä tekninen isännöitsijä on remonttikoordinaattori ja tietotuki, ”taloyhtiön tekninen selkäranka”, joka palvelee taloyhtiöitä isännöitsijän rinnalla. Mitä kaikkea tällaisen asiantuntijan työpöydälle käytännössä kuuluukaan? Ja mikä on tekemisen merkitys taloyhtiöille ja sen ihmisille? Teknisen isännöitsijän työnkuvasta ja tämän työpanoksen moninaisesta merkityksestä kertoo Arto Liiten, joka työskentelee kyseisessä roolissa Satakunnan alueen Oiva Isännöinnissä. Liitenin mukaan tekninen isännöitsijä on […]

Taloyhtiöiden osakeluettelot viety huoneistotietojärjestelmään – käsittelypalvelun ruuhka voi vaikuttaa kevään yhtiökokouksiin

Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmän ruuhkautuminen saattaa vaikuttaa etenkin uusien osakkaiden arkeen: omistaja saa viralliset osakkaan oikeudet vasta, kun asuntokaupan jälkeinen omistusmuutos on rekisteröity ja tieto siitä on välitetty myös Oivalle. Uusien omistusten käsittely Maanmittauslaitoksella saattaa tällä hetkellä kestää harmillisen pitkään, eli jopa 5-6 kuukautta ja osakekirjojen sähköistyksissä peräti kahdeksan kuukautta. Oivan isännöimien taloyhtiöiden osakeluettelot on siirretty Maanmittauslaitoksen […]

Isännöinnille tulee rahanpesulain myötä uusia velvollisuuksia 

Jatkossa isännöinnin on tunnettava asiakkaansa ja seurattava pakotelistauksia. Asiakkaillemme muutos näkyy lähinnä vuosittain hallituksen jäsenille lähetettävinä tuntemiskyselyinä, joissa selvitetään, onko joku hallituksen jäsenistä poliittisesti vaikutusvaltainen. 

Oiva nyt myös turkulaisten saataville!

Oiva Isännöinti on ostanut turkulaisen Isännöintimestarit Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2009 perustettu toimisto on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Turun talousalueen taloyhtiölle. Turkuun laajentuminen kasvattaa Oivan toimistopaikkakuntien määrän jo 17:ään. Kaupan myötä Oivan toimistokartan pisteisiin lisätään uusi merkintä Turun kohdalle. Muut toimistopaikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Mäntsälä, Porvoo, Tampere, Nokia, Lahti, Pori, Rauma, Eura, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, […]