Vastikemaksuja seurattava nyt aktiivisesti

Taloyhtiöissä menot katetaan pääosin osakkailta perittävien vastikkeiden avulla. Vastikkeen maksaminen on yksi osakkaan tärkeimmistä lakisääteisistä velvollisuuksista.

Taloustilanteen kiristyessä ja korkojen noustessa myös maksuhäiriöt yleensä yleistyvät. Hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on seurata tarkasti, että osakkaat huolehtivat tästä velvollisuudestaan. Mahdollisiin maksuhäiriöihin on puututtava tehokkaasti. Se edellyttää aktiivista vastikeseurantaa.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee osakkaalle tiettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia. Vastuu yhtiön toiminnan varmistamiseksi kerättävän vastikkeen maksusta on yksi osakkaan tärkeimmistä velvollisuuksista. Vastikemaksun suuruus päätetään osakkaiden kesken yhtiökokouksessa. 

Taloyhtiön vastuuhenkilöiden – hallituksen ja isännöitsijän – on puolestaan aktiivisesti seurattava, että osakkaat hoitavat tämän tärkeän velvollisuutensa. Erityisen tehokasta seurannan on oltava yleisen taloustilanteen ollessa vaikea, sillä viime kädessä muut osakkaat voivat joutua paikkaamaan jonkun osakkaan rästeistä syntynyttä vajetta. Etenkin uusissa taloyhtiöissä seurantavastuu korostuu. 

Seurantaa helpottaa Oivan läpinäkyvä taloushallinto. Hallituksen jäsenillä on avoin näkymä taloyhtiön reaaliaikaiseen taloushallintoon, jolloin myös vastikekertymän seuraaminen on helppoa. Toki tätä seurantaa tehdään myös koko ajan ammattitaitoisten, taloyhtiöiden ”talousjohtajina” toimivien kirjanpitäjiemme toimesta. Jos yksittäisellä osakkaalla alkaa ilmetä maksuviiveitä tai -vaikeuksia, tieto siitä kulkee pikaisesti taloyhtiön asioita hoitavalle tiimille, isännöitsijälle ja hallitukselle. 

Kirjanpitäjämme hyödyntävät Hausvise-järjestelmän isännöintityöhön suunniteltuja rutiineja. Esimerkiksi vastikerahoituslaskelma on automatisoitu ja se on helposti muutamalla klikkauksella tarkasteltavissa. Raportit ovat siten reaaliaikaisesti vastikeseurannan käytettävissä. Oivan digiapureita hyödyntämällä taloyhtiön hallituksen jäsenillä on mahdollisuus pysyä ajan tasalla yhtiön taloustilanteesta. 

Maksuhäiriöihin puututtava ajoissa 

Aktiivinen seuranta on tarpeen, sillä osakkaan vastikerästeihin on syytä puuttua ajoissa. Kasaantuessaan ongelmat johtavat helposti tilanteisiin, joissa hallitus joutuu pohtimaan jopa huoneiston hallintaanottoa muiden osakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. 

Ensi vaiheessa vastikerästeihin kannattaa puuttua vapaaehtoisin perinnän keinoin ilman oikeudenkäyntimenettelyä. Näin voidaan toimia silloin, kun vastikerästi on vielä vähäinen. Maksumuistutus tulisi lähettää osakkaalle heti ensimmäisen maksuhäiriön ilmetessä. 

Jos vastike jää eräpäivänä maksamatta, taloyhtiön yhteydenotto voi auttaa asian kuntoon laittamisessa. Jos vapaaehtoisesta perinnästä ei ole apua, taloyhtiö voi siirtyä oikeudelliseen perintään. Silloin käräjäoikeudessa laitetaan vireille vastikerästejä koskeva velkomusasia maksutuomion saamiseksi. 

Yhtiövastikkeen maksamatta jättäminen oikeuttaa huoneiston hallintaanottoon kolmeksi vuodeksi. Se on kuitenkin äärimmäinen ratkaisu ja edellyttää yleensä kolmen–neljän kuukauden maksamattomia vastikkeita. 

Kaikkien osapuolten etu on, että vastikerästejä ei taloyhtiössä pääse yhdellekään osakkaalle syntymään. Sen vuoksi vastikkeiden maksua on seurattava aktiivisesti ja mahdollisiin ongelmiin on puututtava ajoissa ja tehokkaasti. 

Hyvä taloyhtiöelämä yhä useamman ulottuville Satakunnassa

Oiva Isännöinti on ostanut OP Koti Länsi-Suomi Oy:n isännöintiliiketoiminnan. Yhtiö on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Porin, Rauman ja Euran alueilla noin 400 taloyhtiölle.
Yrityskaupan myötä yhä useammalla satakuntalaisella on mahdollisuus hoitaa asumiseen liittyvät asiansa kätevästi digitaalisissa palvelukanavissa ja nauttia myös muista taloyhtiöelämää helpottavista arjen palveluista.

”Hyvä isännöitsijä päästää hallituksen helpommalla”

As Oy Jyväskylän Postimestarin hallituksen puheenjohtaja Eija Räikkönen miettii hetken ja huokaisee sitten syvään.

– Olemme siitä onnellisessa asemassa, että meillä asiat hoituvat isännöinnin toimesta melkein kuin itsestään. Hallituksen ja osakkaiden ei tarvitse murehtia taloyhtiön asioista. Vierestä olen saanut seurata myös toisenlaisia kokemuksia.

Esittelyssä: Teemu Heikkinen, Oivan uusi energia-asiantuntija 

Joensuulainen Teemu Heikkinen aloitti syyskuussa Oiva Isännöinnin energia-asiantuntijana. Kesällä Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi (AMK) valmistuneen Teemun juuret ovat syvällä Karjalan luonnossa.

”Hyvän isännöitsijän syvä näkemys asioista paistaa läpi”

Tamperelaisen Asunto Oy Amurinhakan hallituksen puheenjohtaja Vesa Hakala tietää, että maailman rajusti muuttuessa isännöintikin törmää koko ajan uusiin haasteisiin.

– Asiantuntemus ja syvä näkemys paistaa silloin läpi. Isännöitsijällä on tärkeä rooli hyvän taloyhtiöelämän rakentamisessa, Hakala sanoo.