Vastikemaksuja seurattava nyt aktiivisesti

Taloyhtiöissä menot katetaan pääosin osakkailta perittävien vastikkeiden avulla. Vastikkeen maksaminen on yksi osakkaan tärkeimmistä lakisääteisistä velvollisuuksista.

Taloustilanteen kiristyessä ja korkojen noustessa myös maksuhäiriöt yleensä yleistyvät. Hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on seurata tarkasti, että osakkaat huolehtivat tästä velvollisuudestaan. Mahdollisiin maksuhäiriöihin on puututtava tehokkaasti. Se edellyttää aktiivista vastikeseurantaa.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee osakkaalle tiettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia. Vastuu yhtiön toiminnan varmistamiseksi kerättävän vastikkeen maksusta on yksi osakkaan tärkeimmistä velvollisuuksista. Vastikemaksun suuruus päätetään osakkaiden kesken yhtiökokouksessa. 

Taloyhtiön vastuuhenkilöiden – hallituksen ja isännöitsijän – on puolestaan aktiivisesti seurattava, että osakkaat hoitavat tämän tärkeän velvollisuutensa. Erityisen tehokasta seurannan on oltava yleisen taloustilanteen ollessa vaikea, sillä viime kädessä muut osakkaat voivat joutua paikkaamaan jonkun osakkaan rästeistä syntynyttä vajetta. Etenkin uusissa taloyhtiöissä seurantavastuu korostuu. 

Seurantaa helpottaa Oivan läpinäkyvä taloushallinto. Hallituksen jäsenillä on avoin näkymä taloyhtiön reaaliaikaiseen taloushallintoon, jolloin myös vastikekertymän seuraaminen on helppoa. Toki tätä seurantaa tehdään myös koko ajan ammattitaitoisten, taloyhtiöiden ”talousjohtajina” toimivien kirjanpitäjiemme toimesta. Jos yksittäisellä osakkaalla alkaa ilmetä maksuviiveitä tai -vaikeuksia, tieto siitä kulkee pikaisesti taloyhtiön asioita hoitavalle tiimille, isännöitsijälle ja hallitukselle. 

Kirjanpitäjämme hyödyntävät Hausvise-järjestelmän isännöintityöhön suunniteltuja rutiineja. Esimerkiksi vastikerahoituslaskelma on automatisoitu ja se on helposti muutamalla klikkauksella tarkasteltavissa. Raportit ovat siten reaaliaikaisesti vastikeseurannan käytettävissä. Oivan digiapureita hyödyntämällä taloyhtiön hallituksen jäsenillä on mahdollisuus pysyä ajan tasalla yhtiön taloustilanteesta. 

Maksuhäiriöihin puututtava ajoissa 

Aktiivinen seuranta on tarpeen, sillä osakkaan vastikerästeihin on syytä puuttua ajoissa. Kasaantuessaan ongelmat johtavat helposti tilanteisiin, joissa hallitus joutuu pohtimaan jopa huoneiston hallintaanottoa muiden osakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. 

Ensi vaiheessa vastikerästeihin kannattaa puuttua vapaaehtoisin perinnän keinoin ilman oikeudenkäyntimenettelyä. Näin voidaan toimia silloin, kun vastikerästi on vielä vähäinen. Maksumuistutus tulisi lähettää osakkaalle heti ensimmäisen maksuhäiriön ilmetessä. 

Jos vastike jää eräpäivänä maksamatta, taloyhtiön yhteydenotto voi auttaa asian kuntoon laittamisessa. Jos vapaaehtoisesta perinnästä ei ole apua, taloyhtiö voi siirtyä oikeudelliseen perintään. Silloin käräjäoikeudessa laitetaan vireille vastikerästejä koskeva velkomusasia maksutuomion saamiseksi. 

Yhtiövastikkeen maksamatta jättäminen oikeuttaa huoneiston hallintaanottoon kolmeksi vuodeksi. Se on kuitenkin äärimmäinen ratkaisu ja edellyttää yleensä kolmen–neljän kuukauden maksamattomia vastikkeita. 

Kaikkien osapuolten etu on, että vastikerästejä ei taloyhtiössä pääse yhdellekään osakkaalle syntymään. Sen vuoksi vastikkeiden maksua on seurattava aktiivisesti ja mahdollisiin ongelmiin on puututtava ajoissa ja tehokkaasti. 

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.

Taloyhtiön tilinpäätöksen merkitys

Taloyhtiön tilinpäätös tekee yhteisten rahojen käytöstä läpinäkyvää ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Taloyhtiön toiminta rahoitetaan tavallisesti lähes yksinomaan sen asukkaiden rahoilla, jotka kerätään pääasiassa erilaisten vastikkeiden muodossa. Kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa läpikäytävä ja hyväksyttävä taloyhtiön tilinpäätös antaa tiedollisen perustan kaikelle yhtiön päätöksenteolle ja siten myös osakkaiden viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle.

Hyvä taloyhtiöjohtaminen katsoo kauas ja saa perustansa asukkaiden toiveista ja tarpeista

Erinomainen asukaskokemus kaikille ja kiinteistön arvon aktiivinen kehittäminen. Siinä taloyhtiön johtamisen keskeisimmät päämäärät tiivistetysti. Mutta minkälaisella johtamisella tavoitteet voidaan saavuttaa? Entä minkälainen rooli kokonaisuudessa on isännöinnillä? Näkökulmia näihin monisyisiin kysymyksiin antaa Oiva Isännöinti Groupin toimitusjohtaja Jussi Niemelä.