Vinkit taloyhtiön energiatehokkuuden nopeaan parantamiseen

Taloyhtiöissä etsitään kiivaasti keinoja tehostaa energian käyttöä ja säästää kustannuksista. Ennen raskaita ja usein myös kalliita energiaremontteja kannattaa käydä läpi taloyhtiön nykyiset kulutuskohteet ja säätää talotekniikka kohdalleen. Monesti jo yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä.

Liikkeelle kannattaa lähteä taloyhtiön suurimmasta hoitokuluerästä eli lämmityksestä. Yksi hyvin toimivan lämmitysverkoston tärkeimmistä tekijöistä on, että verkossa oleva vesi kiertää jokaisen patterin kautta oikealla tavalla ja suunnitellusti. Se varmistetaan patteriverkoston perussäädöllä.
Kun jokaisessa lämmityspatterissa kiertää oikea määrä vettä huonelämpötilat saadaan tasaisiksi kaikissa tiloissa. Epätasapainossa oleva lämmitysverkosto aiheuttaa usein sen, että rakennusta lämmitetään kylmimmän huoneiston mukaan.
Sisälämpötilaan puuttuminen on aina arka asia, sillä ihmiset kokevat huoneistolämpötilan eri tavalla. Taloyhtiön yhteistilojen ja asuntojen lämpötilan laskeminen yhdellä asteella säästää kuitenkin lämmitykseen käytettävää energiaa noin viisi prosenttia. Ainakin porraskäytävissä, pyöräkellareissa, varastotiloissa, autotalleissa ja muissa yhteistiloissa lämpötila voi olla selvästi alempi kuin asuinhuoneissa. Sisälämpötilan laskemisen voi toteuttaa vaiheittain ja alentaa lämpötilaa aluksi esimerkiksi puolen asteen verran.

Sisämittari jokaiseen huoneistoon

Oikean huoneistolämpötilan määrittelyssä luotettava sisälämpömittari on tehokas apuväline. Tutkimusten mukaan jo se, että asukas tietää oman kotinsa lämpötilan, auttaa häntä huomaamaan liian korkean lämpötilan ja laskemaan sitä tuulettamisen sijaan. Näin säästyy energiaa.
Taloyhtiön kannattaa myös selvittää käyttöveden suurimmat kysyntäpiikit. Mikäli tilojen lämmitystä voidaan ajoittaa eri aikaan lämpimän veden kysyntäpiikkien kanssa, voi syntyä peruste alentaa kovimman energiankulutuksen piikkeihin perustuvaa kaukolämmön perus- eli vesivirtamaksua.

Vesikalusteiden kunto tarkastettava säännöllisesti

Kerros- ja rivitaloissa vedenkulutus on keskimäärin 120 litraa henkilöä kohdan vuorokaudessa. Huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella on tutkitusti merkittävä kulutusta pienentävä vaikutus.
Etenkin iäkkäämmissä taloyhtiöissä on tärkeä tarkkailla vesikalusteiden kuntoa mahdollisten vesivuotojen varalta. Asukkaita tulisi myös ohjeistaa ilmoittamaan omista havainnoistaan mahdollisimman pikaisesti.
Vedenkulutuksen säästämiseksi on huolehdittava, että vesiputkiston painetaso ja hanojen virtaamat on säädetty oikein. Virtaamia voi hallita keskitetysti vakiopaineventtiilin avulla tai vesipistekohtaisesti vakiovirtaussuuttimilla ja vettä säästävillä suihkupäillä.
Taloyhtiösaunan pesutilojen vesikalusteet kannattaa varustaa aikakytkimellä.

Sähkönkulutus hallintaan useilla pienillä muutoksilla

Taloyhtiön sähkön kulutusta voi hillitä useamman pienen toimenpiteen yhteisvaikutuksella. Yksi helpoimmista keinoista on vaihtaa talon yleisten tilojen valaisimet led-lamppuihin ja varmistaa, että valot ovat päällä vain tarpeen mukaan. Apuna voi käyttää esimerkiksi liiketunnistimia.
Jos taloyhtiössä on sulanapitolämmityksiä, myös niiden ajastuksia säätämällä voi saada säästöjä aikaan. Sama koskee pysäköintitolppien käyttöä. Kahden tunnin päälläolojakso riittää hyvin auton esilämmitykseen.
Asukkaiden kanssa kannattaa selvittää mahdollisen kylmäkellarin käyttöä ja tarvetta. Mikäli käyttö on vähäistä, ne voidaan poistaa käytöstä väliaikaisesti tai hankkia muutamia aktiivisia käyttäjiä varten kylmäkaappeja. Tällöin vältytään ison tilan viileänä pitämisestä.
Taloyhtiön yhteissaunan vuorot kannattaa keskittää. Saunaa ei pidä lämmittää liian kuumaksi. Ilmanvaihdon tehostusjaksot pidetään päällä vain saunavuorojen ajan ja 1–2 tuntia viimeisen vuoron jälkeen, jolloin säästyy energiaa.

Ilmanvaihdon toimivuus syytä tarkastaa

Jos taloyhtiöllä ei ole ajantasaista tietoa ilmanvaihdon toiminnasta, kannattaa teettää ilmanvaihdon tarkastus ja säätö. Ilmanvaihto on asuinrakennusten suurimpia lämpöhukan aiheuttajia.
Myös ikkunoiden ja ovien tiivistykset on hyvä käydä läpi mahdollisten lämpöhukkien torjumiseksi. Tiivistykset kannattaa teettää keskitetysti taloyhtiön toimesta, jolloin ne tulevat tehdyiksi kaikkiin asuntoihin oikein.

Säästö syntyy asenteista

Vaikka taloyhtiöllä on vastuullaan melko paljonkin energiankulutuksen säästämiseen vaikuttavia asioita, vielä suurempi vaikutus on asukkailla, heidän asenteillaan ja käyttötottumuksillaan. Pienistä puroista syntyy suuri virta, joten kaikkien yhteistyötä tarvitaan. Taloyhtiön hallituksen on hyvä pitää energiansäästöä koskevia asioita esillä ja muistuttaa asukkaita heidän vaikutuksestaan yhteisten kustannusten syntymisessä.

Oivalluksia&Oppaita

Hei asukas tai hallituslainen! Tilaa parhaat vinkit sujuvaan taloyhtiöelämään suoraan sähköpostiisi.

Isännöinnille tulee rahanpesulain myötä uusia velvollisuuksia 

Jatkossa isännöinnin on tunnettava asiakkaansa ja seurattava pakotelistauksia. Asiakkaillemme muutos näkyy lähinnä vuosittain hallituksen jäsenille lähetettävinä tuntemiskyselyinä, joissa selvitetään, onko joku hallituksen jäsenistä poliittisesti vaikutusvaltainen. 

Oiva nyt myös turkulaisten saataville!

Oiva Isännöinti on ostanut turkulaisen Isännöintimestarit Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2009 perustettu toimisto on tarjonnut isännöintipalveluita lähinnä Turun talousalueen taloyhtiölle. Turkuun laajentuminen kasvattaa Oivan toimistopaikkakuntien määrän jo 17:ään. Kaupan myötä Oivan toimistokartan pisteisiin lisätään uusi merkintä Turun kohdalle. Muut toimistopaikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Mäntsälä, Porvoo, Tampere, Nokia, Lahti, Pori, Rauma, Eura, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, […]

Vastikemaksuja seurattava nyt aktiivisesti

Taloyhtiöissä menot katetaan pääosin osakkailta perittävien vastikkeiden avulla. Vastikkeen maksaminen on yksi osakkaan tärkeimmistä lakisääteisistä velvollisuuksista.

Taloustilanteen kiristyessä ja korkojen noustessa myös maksuhäiriöt yleensä yleistyvät. Hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on seurata tarkasti, että osakkaat huolehtivat tästä velvollisuudestaan. Mahdollisiin maksuhäiriöihin on puututtava tehokkaasti. Se edellyttää aktiivista vastikeseurantaa.