Taloyhtiön tilinpäätös tekee yhteisten rahojen käytöstä läpinäkyvää ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Taloyhtiön toiminta rahoitetaan tavallisesti lähes yksinomaan sen asukkaiden rahoilla, jotka kerätään pääasiassa erilaisten vastikkeiden muodossa. Kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa läpikäytävä ja hyväksyttävä taloyhtiön tilinpäätös antaa tiedollisen perustan kaikelle yhtiön päätöksenteolle ja siten myös osakkaiden viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle.

Taloyhtiön tilinpäätöksen merkitys

Oiva Isännöinnin Helsingin Bulevardin yksikön taloustiimiä vetävällä ja kirjanpitoa jo vuosikymmeniä tehneellä Hanna Salorannalla on vahva näkemys taloyhtiön talouden ja tilinpäätöksen merkityksestä yhtiön osakkaille ja sen hallituksen jäsenille.

– Taloyhtiön talous on sen koko toiminnan lähtökohta. Talous mahdollistaa asioita ja asettaa samalla rajat suunnitelmille ja tekemiselle, käytännössä esimerkiksi remonteille tai hankinnoille.

Salorannan mukaan taloyhtiön tilinpäätös on dokumentti, joka avaa yhtiön talouden jokaiselle. Se antaa parhaat mahdolliset eväät sen ymmärtämiselle, mitä taloyhtiössä on päättyneellä tilikaudella tapahtunut ja mihin suuntaan ollaan menossa.

– Tilinpäätös ja sen liitetiedot ovat hallituksen antama konkreettinen selvitys muun muassa siitä, millä perusteella ja kuinka paljon taloyhtiön nimissä on kerätty rahaa ja mihin sitä on käytetty, Saloranta toteaa.   

– Tilinpäätös antaa yhtiön kaikille ihmisille perusteellisen kuvan yhtiön sen hetkisestä tilasta ja auttaa ymmärtämään myös toiminnan varhaisempia vuosia sekä tulevaisuuden näkymiä laajemmalla perspektiivillä. Mielestäni nämä ovat asioita, joiden tulisi kiinnostaa ihan jokaista. Se oma koti on kuitenkin monelle se tärkein, rakkain ja myös rahallisesti arvokkain omaisuus, hän sanoo.

Tilinpäätös on hallituksen kokonaisvaltainen talousselvitys osakkaille

Mihin rahani on käytetty ja käytetään? Nouseeko vai laskeeko vastike? Muun muassa näihin osakkaita kiinnostaviin kysymyksiin löytyy vastauksia tilinpäätöksestä, kun sitä osaa tulkita oikein. Tilinpäätös sisältää useita kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain vaatimia sekä myös vapaamuotoisempia osia. Niistä yhden merkitys nousee Salorannan mielestä ylitse muiden. 

– Kun asiaa katsotaan osakkaiden näkökulmasta, on tilinpäätöksen tärkein osa mielestäni toimintakertomuksen liitteistä löytyvä vastikerahoituslaskelma. Siinä lasketaan yhteen eri vastikkeista saadut tulot ja niitä verrataan yhtiön menoihin. Samalla selviää, miten hyvin nämä asiat ovat olleet ja tulevat olemaan balanssissa keskenään. On hyvin helppo ymmärtää, että tulopuolen täytyy pysyä plussalla, ainakin pidemmällä aikajänteellä.

Vastikerahoituslaskelma siis kertoo, että pitääkö tulevalle tilikaudelle tehdä hoitovastikkeeseen korotuksia vai onko sitä kenties mahdollista laskea.

– Tällä hetkellä vastikkeiden nostopaineet ovat yleisiä monessa yhtiössä. Elinkustannusten yleinen nousu näkyy hyvin selvästi myös taloyhtiöiden yleisessä taloudessa, Saloranta toteaa.

Tilinpäätöksen ymmärtäminen on osakkaalle fiksua myös taloyhtiön ”kehityskeskusteluja” ajatellen.

– Mielestäni talousymmärryksen avulla jokainen voi osallistua esimerkiksi remontteja tai mitä tahansa suunnitelmia ja hankintoja koskeviin keskusteluihin rakentavammin. Kun omissa ehdotuksissaan ja ideoissaan osaa huomioida myös vastuullisen taloudenpidon, saattaa hyvinkin saada myös helpommin kannatusta ajatuksilleen, Saloranta sanoo. 

Tilinpäätös on hallituksen päätöksenteon tärkeimpiä työkaluja

Taloyhtiön tilinpäätös on siis osakkaille ennen kaikkea katsaus kuluneeseen toimintavuoteen sekä hallituksen näkemys yhteisten rahojen tulevasta käyttämisestä. Yhtiön päättäjille tilinpäätöksen merkitys on Salorannan mukaan kuitenkin laajempi.    

– Taloyhtiön hallitukselle tilinpäätös on ohjekirja, jonka avulla toimintaa voidaan suunnitella sekä lyhyemmällä että pidemmällä aikajänteellä. Kun tiedetään, miten yhtiöllä tällä hetkellä menee, voidaan suunnata katse varmemmin myös tulevaisuuteen. Ihan jokainen hallitus haluaa toimia oikein ja tehdä vastuullisia päätöksiä. Ilman tilinpäätöksen ja talouden ymmärtämistä se ei mielestäni onnistu.

– Me Oivalla autamme mielellämme hallituksia talouskiemuroiden ymmärtämisessä ja kaikenlaisten pulmatilanteiden ratkomisessa. Annamme mielellämme myös vinkkejä säästötoimiin, joita moni yhtiö tässä ajassa kaipaa, Saloranta toteaa hymyillen.      

Kun hallitus osaa tulkita tilinpäätöstä hyvin, se voi välttää riskejä ja tehdä päätöksiä, jotka ovat vaikutuksiltaan mahdollisimman positiivisia jokaiselle osakkaalle – niin ihmisten henkilökohtaisen talouden turvaamisen kuin asukkaiden turvallisen ja viihtyisän asumisen kannalta.

– Taloyhtiöissä asuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Hallituksen tulee ottaa tämä huomioon budjetoinnissaan, uusia lainoja harkitessaan ja myös kaikissa muissa päätöksissään. Yhdelle vastikkeen nostosta aiheutunut kuukausittainen lisäkustannus saattaa olla mitätön, mutta toiselle se saattaa olla jopa ylitsepääsemättömän suuri, Saloranta muistuttaa.  

– Mielestäni tilinpäätöksestä ja sen merkityksestä puhuttaessa on todella tärkeää muistaa myös se, että hallitus on viimekädessä vastuussa siitä, että tilinpäätös on laadittu lain kirjainta noudattaen. Me Oivalla olemme hallitusten apuna. Huolehdimme tilinpäätösten laatimisesta vahvalla osaamisella ja jo vuosikymmenten kokemuksella. Olemme huolellisia ja aina luottamuksen arvoisia, hän lupaa lopuksi.  

Tietosuojaselosteen päivitys 

Päivitämme tietosuojakäytännön vastaamaan alla lueteltuja muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 11.6.2024.  Nämä muutokset ovat:  Päivitetty tietosuojaseloste on luettavissa täällä:   Tietosuojaseloste – Oiva Isännöinti  Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä muutoksista . Uusi tietosuojaseloste tulee voimaan välittömästi ja koskee kaikkia taloyhtiöitä, joiden henkilötietoja Oiva Isännöinti käsittelee. Tämä ilmoitus ei vaadi toimenpiteitä asiakkailtamme.   Lisätietoja  Jos teillä on […]

Aarre Isännöinti Oy on jatkossa osa Oivaa – toiminta jatkuu ennallaan

Aarre Isännöinti Oy on liittynyt osaksi Oiva isännöintiä. Oivan tavoitteena on muuttaa isännöintialaa perusteellisesti ja kasvattaa toimintaansa rakentamalla valtakunnallista huippuammattilaisten verkostoa. Aarre Isännöinnin Timo Metsälä, Jaakko Havia ja koko muu henkilökunta on innoissaan mahdollisuudesta liittyä osaksi Oiva Isännöinnin huippuammattilaisten joukkoa. – Asiakastyöhömme muutoksella ei ole vaikutusta. Jatkamme toimintaamme itsenäisenä yhtiönä omalla nimellämme ja brändillämme, eikä […]

Isännöintitoimiston kirjanpitäjä – täsmällinen numerotaitaja taloyhtiön taloutta turvaamassa

Hyvä taloudenpito on taloyhtiön koko toiminnan selkäranka. Se vaikuttaa asumisen kustannuksiin, kiinteistön arvon säilymiseen sekä lopulta jokaisen asukkaan päivittäiseen elämään, arjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oiva Isännöinnillä kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön raha-asioista sekä palvelevat taloyhtiöitä tiiviinä osana muuta ammattilaistiimiä. Tässä artikkelissa tutustut tähän tuiki tärkeään toimenkuvaan piirun verran pintaa syvemmältä.